Sökning: "real time visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden real time visualization.

 1. 1. Navigation and assistance using Augmented Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Niclas Lövdahl; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Navigation; Spatial Computing; World in Miniature; Pathfinding; Magic Leap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixed Reality (MR) is closing the gap between real and digital and is changing how we interact with digital content. Making physical objects a part of the user interface creates a direct mapping between virtual and reality and along with that emerges many design benefits. LÄS MER

 2. 2. Photogrammetry for health monitoring of bridges : Using point clouds for deflection measurements and as-built BIM modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Delehag Lundmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Road and railway bridges play a crucial role for the infrastructure network in Sweden to work smoothly and keep the traffic flowing. Damage to a bridge can have catastrophic consequences if they are not corrected properly and in due time. LÄS MER

 3. 3. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Palage; [2019]
  Nyckelord :BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

  Sammanfattning : Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. LÄS MER

 5. 5. AESCU-BIKE design, implementation and testing

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ivan Jesus Romero Suarez; [2019]
  Nyckelord :E-Bike; Photovoltaic; PV;

  Sammanfattning : The AESCU-BIKE project is a cargo bike which has an inbuilt off-grid photovoltaic and a monitoring system. The off-grid photovoltaic system consists of a PV module, a lithium-ion battery, a lead acid battery, a charge controller and an electrical fridge. LÄS MER