Sökning: "reala optioner"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden reala optioner.

 1. 21. Reala optioner : ett strategiskt verktyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Frida Elisson; Anna Johansson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; real options; business valuation; business plan; medical device tecnology; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: Businesses are traditionally valued with the so called Discounted Cash Flow-model. When valuing newly-started businesses, surrounded by high uncertainty, and whose capital mostly consists of unrealized business opportunities, the Discounted Cash Flow-model needs to be complemented if the total value of the business is to be captured. LÄS MER

 2. 22. Investeringbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Tom Ohlsson; Johan Apell; [2001]
  Nyckelord :Maskin till maskin; Machine to machine; Maskinkommunikation; M2M; Mobilitet; Investeringsbenägenhet; Investeringsbedömning; Standard; Beslut och Beslutsfattande; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Investeringsbenägenheten för M2M lösningar i drivmedelsbranschen Författare: Johan Apell och Tom Ohlsson, Blekinge Tekniska Högskola Nivå: Kandidat uppsats Handledare: Anders Hederstierna Nyckelord: Maskin till maskin, Machine to machine, Maskinkommunikation, M2M, Mobilitet, Investeringsbenägenhet, Investeringsbedömning, Standard, Beslut och Beslutsfattande Beskrivning av situationen Idag går endast ett fåtal av de aktiva företagen på M2M marknaden med vinst, och ett antal har gått i konkurs under det senaste året. M2M branschen tycks ha bristande kunskap om potentiella kundsegment och därmed har man svårt att identifiera sina kunders verkliga behov. LÄS MER

 3. 23. Reala optioner: Vad? När? Hur?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johan Dicander; Anders Ericsson; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Reala optioner; värdering; investeringsbedömning; Öystein Fredriksen; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att alla tillgångar såväl finansiella som verkliga har ett värde är alla investerare ense om. För att bli en framgångsrik investerare gäller det att inte enbart kunna förstå grunden till en tillgångs värde, utan även det som förväntas skapa värde i framtiden. LÄS MER