Sökning: "realiseringsnivå"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet realiseringsnivå.

 1. 1. Simkunnighetens betydelse ur ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie om hur idrottslärare ser på simundervisningen i grundskolan

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Sundström; [2015]
  Nyckelord :simkunnighet; läroplansteori; formuleringsnivå; transformeringsnivå; realiseringsnivå; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study is to, from a perspective of a PE teacher, look at how teachers of physical education in elementary school designs and assesses the teaching of swimming. The issues underlying the study are as follows:Which elements are included in the swimming education and how do teachers work with these operations?What does the PE teachers classify as swimming ability and what do teachers experience as obstacles for the students development of swimming ability?How do the PE teachers interpret the knowledge requirement in Lgr 11?MethodThe study is based on six interviews of qualitative nature, with PE teachers from various municipalities in the region of Mälardalen. LÄS MER

 2. 2. Hur svårt kan det va´? : Från formuleringsnivå via transformeringsnivå till realiseringsnivå i ämnet Dansgestaltning på gymnasiet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Dahlqvist; [2014]
  Nyckelord :pedagogical situation; formulation level; transformation level; realization level; choreographic approach; socio-cultural perspective.;

  Sammanfattning : This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher and how a moment, choreographic approach in the governing documents for upper secondary school GY11 was executed in a group of dance students. LÄS MER