Sökning: "realism perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden realism perspektiv.

 1. 1. Intra-aktiva maskiner. En undersökning av Carsten Höllers installationer ur ett posthumanistiskt perspektiv.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Christoffer Vikström; [2020-12-14]
  Nyckelord :Interactive art; agency; posthumanism; agential realism; phenomenology; intra-action; Carsten Höller;

  Sammanfattning : Using Karen Barads posthumanist agential realism as its main theoretical framework, this thesis examines space, body, time and the “interactive spectator” in their roles as participating actors for the interactive experience of Carsten Höllers exhibition Behaviourin Aalborg. Using a phenomenological and posthumanist approach, the result finds that space, body, time and the “interactive spectator” have significant performative agency for the experience of Höllers interactive artworks. LÄS MER

 2. 2. Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oliver Filipov Madjar; [2020]
  Nyckelord :Suveränitet; mänskliga rättigheter; realism; internationella relationer; mellanöstern.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Västbanken i Israel-Palestina regionen har varit en konfliktzon i flera decennier där människor idag befinner sig under administrering och ockupation. Spänningar finns fortfarande i området när bosättningar ökar. LÄS MER

 3. 3. Skogsbränder, en fara eller icke fara? : En studie om framtidens skogsbränder, dess konsekvenser och bekämpning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Toni Issa; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Risk; Fire risk; Physical planning; Risk analysis; Skogsbrand; Risk; Brandrisk; Fysisk planering; Riskanalys;

  Sammanfattning : In 2018, forest fires occurred in Sweden, which put high pressure on rescue services and society. Several parts of the country were subject to a fire ban. The purpose of the document study is to investigate whether forest fires could become a continuous danger for municipalities and their inhabitants in the future. LÄS MER

 4. 4. Hur svenska SMEs utövar inifrån-ut processen av öppen innovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Isabella Rizk; Tobias Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Open innovation; Outbound Open Innovation; Selling; Revealing; Success factors; Small- and medium-sized enterprises SMEs .; Öppen innovation; Inifrån-ut processen av öppen innovation; Säljande; Avslöjande; Framgångsfaktorer; Små- och medelstora företag SMEs .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av att öppna upp sin innovationsprocess, både internt inom organisationen och externt utanför organisationen, är av stor betydelse för företag i dagens samhälle. Studier på specifikt inifrån-ut processen av öppen innovation är ett underrepresenterat område inom forskningen på öppen innovation. LÄS MER

 5. 5. Barns genusskapande i intra-aktion med material i förskolans verksamhet : En sammanflätning av görandet av genus mellan material och förskolebarnen i främjandet av ett jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofi Johansson; Emelie Söderström; [2020]
  Nyckelord :​agens; ​agentiell realism; förskolebarn; genus; intra-aktion; jämställdhet; posthumanism; svagt kodat material;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur förskolebarn gör genus med ​svagt kodat material och hur det kan bidra till jämställdhetsarbete på förskolans verksamhet. Utifrån vårt material i form av rådata och transkriberingar av videofilmer, blev det tydligt att materialet förskolebarnen lekte med var svagt kodat och förde med sig för-och nackdelar för förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER