Sökning: "realismen"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet realismen.

 1. 1. En analys av Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande om konflikten över Nagorno-Karabach

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Lindqvist; Isac Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Twitter; Armenien; Azerbajdzjan; Nagorno-Karabach; Realism; Strukturell Realism; Offensiv Realism; Defensiv Realism; Klassindelande Analys; Kvantitativ Analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna artikeln behandlar Armeniens och Azerbajdzjans twitteranvändande kring konflikten över Nagorno-Karabach. Syftet med artikeln är att utifrån strukturell realism som den teoretiska basen, analysera Armenien och Azerbajdzjans tweets. LÄS MER

 2. 2. USA:s intervention av Irak : En studie om hur Realismen kan förklara agerandet bakom USA:s intervention av Irak och med vilka medel USA lyckades legitimera en olaglig intervention

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Shqipe Sadiki; [2021]
  Nyckelord :realism; Irak; USA; Bush doktrinen; anarki; självhjälp; maktbalans; överlevnad; neorealism; intervention.;

  Sammanfattning : As this essay goes we have come to believe that an explanation for the Iraq war cannot be found in either the rhetoric or the claim that it was a legally internationally sanctioned war under international law. This is a theory-testing study where we use a theoretical perspective in political science from the international relations studies; Realism is examined, we want to see if it can better explain why the United States invaded Iraq. LÄS MER

 3. 3. Säljarbete på distans, hur fungerar det? : En kvalitativ tvärsnittsstudie om Covid-19 pandemins påverkan på säljkårer.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Fredrik Meyer; [2021]
  Nyckelord :B2B; sales; sales process; sales management control systems; remote work; B2B; sälj; säljprocess; säljstyrning; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den pandemi som drabbade världen under 2020 tvingade många organisationer att ställa om till arbete på distans. Denna typ av plötslig omställning skapar många olika utmaningar, två av dessa är hur en säljkår skall styras samt hur själva försäljningsarbetet behöver anpassas. LÄS MER

 4. 4. En realistisk representation? : En läromedelsanalys av epoken realismen ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hannah Wikström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the representation and portrayal of men and women in Swedish textbooks. The study is based on four textbooks used to teach literary history in Svenska 2, and it focuses on the authors who are represented in the chapters about realism. LÄS MER

 5. 5. Det statslösa folket : Rohingyerna-konflikten i Myanmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Thika Al Obaidi; [2020]
  Nyckelord :Rohingya; konflikt; Myanmar; etnisk rensning; maktförhållanden; minoritet; diskriminering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. LÄS MER