Sökning: "realismen"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet realismen.

 1. 1. Investigating and Modeling the Emergent Flocking Behaviour of Sheep Under Threat with Fear Contagion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Chang; Michaela Stjerndal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual environments can feel lifeless or robotic, and a way to combat this is the inclusion of living creatures with life-like behaviour. Wanting to bring this into computer animation, Craig W. Reynolds formulated a model to simulate the flocking behaviour of birds. LÄS MER

 2. 2. User perception of varying level of detail for Imposters

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Bergdahl; Malte Davidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the time to render frames increases with the amount of 3D models present and the level of detail of these models, finding a way to render these objects more efficiently would allow real time applications to render a larger number of objects. One such technique is Imposters, but their level of detail is limited by texture memory, especially for animated objects. LÄS MER

 3. 3. Stormakterna med vetorätt : En undersökning av Ryssland och USA:s retorik i FN:s säkerhetsråd mellan åren 1949 – 2018

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Bill Edlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den retorik som förts av Rysslands och USA:s representanter i samband med att något av de två länderna använt sitt veto i FN:s säkerhetsråd. Detta görs genom en innehållsanalys som samtidigt syftar till att pröva vilken av de två teorierna realism och konstruktivism som främst kan förklara hur dessa länder legitimerar sina ställningstaganden. LÄS MER

 4. 4. Performance and Perceived Realism in Rasterized 3D Sound Propagation for Interactive Virtual Environments

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Hansson; Mikael Hernvall; [2019]
  Nyckelord :psychoacoustics; rasterization; hardware-acceleration; psykoakustik; rasterisering; hårdvaruacceleration;

  Sammanfattning : Background. 3D sound propagation is important for immersion and realism in interactive and dynamic virtual environments. However, this is difficult to model in a physically accurate manner under real-time constraints. LÄS MER

 5. 5. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
  Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER