Sökning: "reality -TV historia"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden reality -TV historia.

 1. 1. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER

 2. 2. Great Zimbabwe as Illustrated : A Discourse Analysis of Today's Representation of the Monument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Frida Furberg Burén; [2020]
  Nyckelord :Great Zimbabwe; Heritage Discourse; Terminology; Colonial Narratives; Romanticism;

  Sammanfattning : This study investigates the current discourses of Great Zimbabwe by analysing traces of colonial terminology within present-day literary illustrations. The aim is to identify western ideas and perspectives still dominant within the discourses and explore its implications. LÄS MER

 3. 3. Shaping an Iconic Species : From the giant panda to the red panda and the Tibetan antelope

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Kefan Huang; [2020]
  Nyckelord :Iconic species; Giant panda; Crested ibis; Red panda; Tibetan antelope; Ethography; Anthropomorphism; Panda base; Mascot;

  Sammanfattning : This thesis is based and developed on the ambiguous and open conception, iconic species, which reveals the relationship between human society and non-human species that goes be- yond its biological status. From the case of the giant panda, I attempt to deconstruct the shap- ing process of an iconic species from multiple perspectives, which includes how a specific cultural context, or a specific historical period contributes to the shaping process and how the government and the public diverge or even clash around the shaping process. LÄS MER

 4. 4. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 5. 5. Emanations- och kausalitetslära i Dantes änglalogi : En forskningssammanställning över kosmologi och Dantes änglahierarki i Den Gudomliga Komedin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Lucas Drougge; [2020]
  Nyckelord :Dante; angelology; the divine comedy; aristotle; neo-platonism; the principle of causality; the process of emanation; cosmology; angels; paradise; paradiso; Dante; änglalogi; änglalära; aristoteles; neo-platonism; platon; kausalitetslära; emanationslära; den gudomliga komedin; änglar; paradiset; paradiso;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna uppsats är att skapa en översikt över hur modern forskning ser på den hierarkiska indelning av de kristna änglarna som Dante redogör för i Den Gudomliga Komedin, samt vad som ligger till grund för rangordningen. Dessutom analyseras sambandet mellan hierarkin och änglarnas kosmologiska funktioner och deras betydelse för upprätthållandet av världen. LÄS MER