Sökning: "reality -TV historia"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden reality -TV historia.

 1. 1. A Mirror on the World : Roman Architecture in Tergeste in the First and Second Centuries AD and the Reproduction of Social Order and Identity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sofia Montaguti; [2019]
  Nyckelord :Architecture; Tergeste; Roman; social identity; statues; inscriptions;

  Sammanfattning : This thesis will investigate how Roman monumental architecture in Tergeste dating to the first and second centuries AD reflected and reaffirmed the social order of the city, and how it was used in the creation and maintenance of identities. The material used will be two select structures, the basilica and theater, located in the eastern and north-eastern sections of Tergeste, respectively. LÄS MER

 2. 2. Marknadsväsendet i Övre Norrlands inland : En analys av arkeologiska resultat från Arjeplogs och Arvidsjaurs gamla marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linusson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Marketplace; Trade; Exchange; Lappmark; Sámi; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; Archaeology.; Marknadsplats; handel; varuutbyte; Lappmark; samer; Sápmi; Arjeplog; Arvidsjaur; arkeologi.;

  Sammanfattning :   The 17thcentury’s marketplaces established in the peripheral areas of Fennoscandia were revealingly intertwined in inter-cultural encounters of minorities as they were in market exchange. Historical sources supply insight in the trade between Sámi and wealthy merchants, but nonetheless they are to be criticized for beingauthored from an outside perspective. LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 4. 4. Hundra stenar faller : Gruv12: ans egna ord om arbete i världens största underjordsgruva

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stefan Lestander; [2019]
  Nyckelord :Mine12; union; LKAB; work enviroment; individual; Gruv12:an; facket; LKAB; arbetsmiljö; individen;

  Sammanfattning : Gruv12:an är en fackförening som varit verksam i LKAB under 100 år. Deras kamp för bättre villkor och arbetsmiljö är en process som har pågått lika länge. I deras kamp har alla möjliga konflikter och samarbeten uppkommit, deras berättelser ger oss en inblick i deras verklighet. LÄS MER

 5. 5. Den svenska officersutbildningen : Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mathias Holmdahl; Daniel Landin; [2019]
  Nyckelord :Perception; Adaptation; Change; Relevance; Uppfattning; Anpassning; Förändring; Relevans;

  Sammanfattning : Att självkritiskt ställa frågan: ”Gör vi saker rätt eller gör vi rätt saker?” är vitalt om man avser förbättra det man gör. Svensk officersutbildning har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg sedan 1792 och dess historia har satt sina spår i dagens officersutbildningssystem. LÄS MER