Sökning: "reality TV"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden reality TV.

 1. 1. OANSVARIG, EGOISTISK OCH NAIV. En kritisk diskursanalys av framställningen av överskuldsatta föräldrar på tv-programmet Lyxfällan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Björkman Gutenberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :överskuldsatta; reality-tv; diskurser; social klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt analysera hur överskuldsatta och socioekonomiskt utsatta föräldrar framställs på tv-programmet Lyxfällan. Vidare var syftet att utifrån detta försöka identifiera och analysera vilka diskurser om denna grupp som blir synliga i Lyxfällan. LÄS MER

 2. 2. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER

 3. 3. Det börjar med giftermål och slutar med…? skilsmässa eller en perfekt matchning i serien Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Svensson; Beata Starkner; [2018-04-12]
  Nyckelord :reality-TV; relationships; wedding; experts;

  Sammanfattning : Research about relationships and love is not a new phenomenon. The belief in true love can make people marry strangers on TV. The aim of this thesis was to examine the Swedish production of the TV-show Gift vid första ögonkastet. A qualitative approach has been used to gather data. LÄS MER

 4. 4. Media genom Robotens Ögon : Analys av representation av media i tv-serien Mr. Robot

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mats Pääkkölä; [2018]
  Nyckelord :Mr. Robot; representation; media; panopticon; simulation; semiotic signs;

  Sammanfattning : This studies purpose is to analyse the representation of media in the television series Mr. Robot as well as to analyse the representation of the prominent conglomerate called E-Corp that is central to the narrative of the series. LÄS MER

 5. 5. Expeditionen in i kommersialismen : En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Maria Månsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Expedition: Robinson; dokusåpa; public service; kommersialism; semiotisk analys; SVT; TV4; TV3.;

  Sammanfattning : Expedition: Robinson är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. LÄS MER