Sökning: "reality-tv"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet reality-tv.

 1. 1. Ett segregerande skådespel : president Trumps visuella kommunikation på Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Amanda Roskvist; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Twitter; politik; populärkultur; Trumpism; skådespel; konvergenskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie innefattas av en kvalitativ visuell analys av sex videor delade av Donald Trump på Twitter under hans tid som president 2016–2020. Samtliga delar av analysmaterialet innehar drag av populärkulturens och i synnerhet reality-genrens logik, narrativ och roller. LÄS MER

 2. 2. "Kommer vi nå längre?" : En kvalitativ studie om hur genusnormer reproduceras och utmanas i svensk reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Melander; Ebba Tengroth Landquist; [2021]
  Nyckelord :Mästarnas Mästare; Gender; Gender norms; Reality-TV; Sports; Stereotypes;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gender norms are reproduced and/or challenged in Swedish reality-TV. Using Mästarnas Mästare, a reality game show featuring Swedish athletes, as a case study, we critically examine the gender performances of participating athletes as well as the production of the show. LÄS MER

 3. 3. "Alla killar är dumma i huvudet!" : En kritisk diskursanalys av (re)produktionen av och motståndet mot genusnormer i sjunde säsongen av Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Algren; Lejla Cato; [2021]
  Nyckelord :Mediestudier; kritisk diskursanalys; performativitet; Reality-TV; Gift vid första ögonkastet; genus; produktionsapparat;

  Sammanfattning : This study examines how hegemonic gender norms are reproduced and resisted in the seventh season of the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet. Through the lens of Butler's theory of performativity, the study uses Fairclough’s critical discourse analysis to uncover the hidden ideologies in the language used in the show. LÄS MER

 4. 4. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 5. 5. Gifta på låtsas? : Hur den moderna kärlekens normer och investeringsstrategier förmedlas i reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Married at first sight; Emotional investment; Modern love; Social psychology; Script; Modern kärlek; Reality-TV; Känslomässig investering; Gift vid första ögonkastet; Socialpsykologi; Anthony Giddens; Eva Illouz; Manus;

  Sammanfattning : Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. LÄS MER