Sökning: "realization level"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden realization level.

 1. 1. Saving resources through smart farming : An IoT experiment study

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Susanne Jonarv Hultgren; Philip Tennevall; [2019]
  Nyckelord :Internet Of Things IoT ; Agriculture; Raspberry Pi; Sensors;

  Sammanfattning : Context: Smart farming, agritech, is growing in popularity and is starting to develop rapidly with some already existing technology that is implemented in agriculture for both industrial and private use. Objectives: The goal of this thesis is to investigate the benefits and issues with implementing technology in agriculture, agritech. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av momentet stuvning av frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Morgan Weideryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Ålö AB i Brännland. De tillverkar frontlastare till traktorer i fabriken i Brännland. I utlastningen staplas frontlastarna på deras specialbyggda pall. Kollit (d. LÄS MER

 3. 3. Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :acute homelessness; day centres; social citizenship; recognition; staff; akut hemlöshet; frivilligorganisationer; socialt medborgarskap; erkännande; personal;

  Sammanfattning : Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. LÄS MER

 4. 4. Stigande havsnivåer – En hållbar utveckling? En fallstudie om Ängelholms kommuns planering kring stigande havsnivåer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Gustav Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Ängelholm; sea level rise; sustainable development; strong sustainability; weak sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how a small coastal municipality is planning for the consequences of sea level rise and in which way it contributes to sustainable development. This is done by a case study on Ängelholm, a small municipality in Scania, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Branding Our Roots : A study about the use of country of origin in international business

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Roope Kyttälä; Ekku Leivonen; [2019]
  Nyckelord :branding; COO; country of origin; marketing; marketing communication; nation branding; nation brand; brand positioning; business development;

  Sammanfattning : It has been showed that COO of product has an effect on consumers purchase decisions. Companies are trying to find ways to differentiate their brands from those of their competitors. In many cases the use of COO is considered difficult and is not understood to the level where it would add to the brand value of those companies. LÄS MER