Sökning: "realtid"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet realtid.

 1. 1. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 2. 2. Att ta pulsen på måendet : En kvalitativ studie av frekvent förekommande medarbetarundersökningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2019]
  Nyckelord :pulse survey; employee survey; employee engagement survey; job satisfaction; em-ployee satisfaction; workplace well-being; commitment; organizational misbehaviour; loyalty; power; self organization; collective work; medarbetarundersökning; mående; pulsade medarbetar¬undersökningar; nöjdhet; makt; organisatorisk olydnad; lojalitet; självorganisation; arbetarkollektiv; idealtyp;

  Sammanfattning : På många arbetsplatser genomförs medarbetarenkäter. Syftet är oftast att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön och att undersöka medarbetares trivsel och mående. Studien handlar om pulsade/frekventa varianter av medarbetar­undersökningar. LÄS MER

 3. 3. Real-time collaborative editing using CRDTs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Real-time collaborative editors such as Google Docs allow users to edit a shared document simultaneously and see each others changes in real-time. This thesis investigates how conflict-free replicated data types (CRDTs) can be used to implement a general purpose data store that supports real-time collaborative editing of semi-structured data. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av simuleringsmodell och automatiserad nedställningsfunktion för en frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Leon Amkoff; [2019]
  Nyckelord :simulation; simulation model; plant model; modeling; automatic control; sensor; hydraulic; signal processing; matlab; simulink; front end loader; simulering; simuleringsmodell; plantmodell; modellering; reglerteknik; sensor; hydraulik; signalbehandling; matlab; simulink; frontlastare;

  Sammanfattning : En växande global befolkning och stor efterfrågan på grödor driver den teknologiska utvecklingen framåt inom det moderna lantbruket. I sin utveckling av nya styr- och reglerfunktioner för frontlastare behövde Ålö AB en pålitlig och effektiv plantmodell av deras frontlastare Quicke Q5M. LÄS MER

 5. 5. Real Time Depth Sorting of Transparent Fragments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics; transparency; realtime; 3D; rendering; Datorgrafik; transparens; realtid; 3D;

  Sammanfattning : Using transparency is an important technique for modelling partial coverage in computer graphics and is used for a variety of effects such as hair, fur, glass, smoke and particle effects. Replacing the per object sorting as the dominant algorithm used in real time 3D engines with anew algorithm with less rendering artifacts could let artists use more transparency and effects in their scenes. LÄS MER