Sökning: "realtidsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet realtidsdata.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Development of a real-time TDABC model for production activities : A case study at a manufacturing company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Rude; Aleksandar Balicevac; [2019]
  Nyckelord :TDABC; real-time; product costing; TDABC; realtid; produktkalkylering;

  Sammanfattning : Allocating the right amount of indirect cost associated with a specific product or service offers many different options and there is no right or wrong answer to it. At the end of the day, a cost model is only as good as the organization perceives it to be. Today, an increasing number of companies are taking advantage of what the Industry 4. LÄS MER

 3. 3. Implementation of UsageBased Insurance solutions : A qualitative analysis of a technology-based insurance model from the perspective of the Swedish insurance industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Yvell; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Usage-based Insurance; UBI; Technology-based insurance; Smart Insurance; Insurability; Telematics; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.; Användarbaserad försäkring; UBI; Teknikbaserad försäkring; Smart försäkring; Försäkringsbar; Telematik; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.;

  Sammanfattning : Recent years’ digital transformation has led to an increased interest in using and utilising smart technology in various insurance solutions, something that has come to challenge the traditional insurance model. The UsageBased Insurance model (UBI) is an example of an insurance model that utilises these technological innovations. LÄS MER

 4. 4. Reducing uneven crowd distribution in the Stockholm metro system using data driven design.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :CHRISTOFFER INGEVALDSSON; MARCUS LARSSON; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to develop several information system concepts with the goal of reducing uneven crowd distribution in the Stockholm subway system, using a data driven, user centred, and iterative design approach. These systems were designed to be implemented on-site in the subway. LÄS MER

 5. 5. Enhancing User Experience while retrieving information via Dashboard

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahima Bhutani; [2019]
  Nyckelord :Management Information System; MIS; Human Computer Interaction; HCI; Excel Spreadsheet; Dashboard; User Experience; User Centred Design; UCD; Prototyping; Usability Testing; Semi-structured interviews;

  Sammanfattning : With rapid growth in technical and social sector, the amount of data produced and retrieved has grown exponentially. Hence, there is a dire need for a management information system (MIS) to manage and structure such data. LÄS MER