Sökning: "realtidsrapportering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet realtidsrapportering.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på ekonomistyrningen - En studie med fokus på prestationsmått och beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Bondesson; Rebecca Grundström; [2020-07-09]
  Nyckelord :ekonomistyrning; Levers of control; Balanserade styrkort; prestationsmått; realtidsrapportering; beslutsunderlag; digitalisering; BI A; big data;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem : Prestationsmått sätts upp i enlighet med företagets strategi och enviktig del i prestationsmätning utgörs av att skapa incitament för de övergripande målen. Ettvälgrundat beslutsunderlag är en förutsättning för att beslut ska kunna fattas i enlighet medstrategin. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en karttjänst och utvärdering av användbarhet : Realtidsrapportering om aktuell position för vägbommar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Daniel Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Karttjänst; Användbarhet; Användbarhetstest; Användargränssnitt; GIS; Crowdsourcing; NodeJS;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka användbarhetsfaktorer och funktioner som gör att en karttjänst får hög användbarhet och ökad tillgänglighet till allmänheten. En karttjänst utvecklades som utgångspunkt i studien. Karttjänsten kan lagra aktuella positionsdata för vägbommar. LÄS MER