Sökning: "reason to assume"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden reason to assume.

 1. 1. Motiverande samtal i interventioner med manliga förövare av våld i nära relationer  Motivational interviews in interventions with male offenders of intimate partner violence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Wetterqvist; [2019]
  Nyckelord :Motivational interviews; male offenders of intimate partner violence;

  Sammanfattning : Seven professionals who worked with men sentenced for intimate partner violence in a psychosocial intervention project in Valencia were interviewed about motivational interviews. Motivational interviews can increase these clients' assumption of responsibility and motivation. LÄS MER

 2. 2. Könsstympning som uteslutningsgrund? - En undersökning av förhållandet mellan flyktingskap och uteslutning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Åberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the relationship between refugee protection and exclusion is examined when a person has committed female genital mutilation/cutting before he or she came to Sweden. The question to be answered is whether female genital mutilation/cutting can constitute a serious non-political crime. LÄS MER

 3. 3. Oaktsamhet i förhållande till ålder vid sexualbrott mot barn - Hur ska nya 6 kap 13 § BrB förstås?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; barnrätt; oaktsamhet; culpa; kontrollplikt; kroppsutveckling; sexualbrott; 6 kap 13 § BrB; samtyckeslagen; omedveten oaktsamhet; skälig anledning att anta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Acquittals in cases of child sexual abuse have repeatedly been criticized in the social debate. Not least when it comes to perpetrators not being considered having reason to assume that a child was under age, although the child being as young as 11-12 years old. LÄS MER

 4. 4. EMQ-modellen : En övergripande modell för att estimera illikviditetsrabatten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Mathias Uddfors; Erik Martinsson Åberg; [2019]
  Nyckelord :Marketability discount; Discount for lack of marketability; Marketability; Discounts; DLOM; EMQ-model; Illikviditetsrabatt; Säljbarhet; Rabatter; DLOM; EMQ-modellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illikviditetsrabatten (DLOM) är en omdiskuterad rabatt som ofta leder till konflikt vid värdering. DLOM uppstår i en brist på säljbarhet och problematiken ligger i att denna rabatt inte är observerbar och kan även anses subjektiv. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter, innehåll och upplevelser av aktivism i skogliga konflikter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Frida Björcman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Situations and behaviors can create conflicts between people and/or organizations based on a need of resources or a conflict of interest. Using activism in a conflict can be value based and is driven by a person's opinions and norms. LÄS MER