Sökning: "rebecka fagrell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rebecka fagrell.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av livet med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Rebecka Fagrell; Elice Lindholm Nobinder; [2019]
    Nyckelord :endometriosis; quality of life; experiences; endometrios; livskvalitet; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Sjukdomen uppstår då fragment av livmoderslemhinnan växer in i annan vävnad utanför livmodern, vilket ger upphov till många fysiska symtom där smärta är vanligast. Dessa symtom påverkar även andra aspekter av kvinnans liv. LÄS MER