Sökning: "recentralisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet recentralisering.

  1. 1. Didaktik, profession och likvärdighet i ett decentraliserat samhälle

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Hanna Nilsson; Jenny Larsson; [2011]
    Nyckelord :didaktik; avtalsrörelse; decentralisering; deprofessionalisering; fackförbund; kommunalisering; likvärdighet; professionalisering; recentralisering; skolhistoria; skolreformer; skolstyrning;

    Sammanfattning : I början av 1990-talet genomfördes en rad reformer i svensk skola. En av dessa reformer kallas för kommunaliseringen av skolan. LÄS MER