Sökning: "receptarie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet receptarie.

 1. 1. Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elias Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :survey; pharmacist; vision; community pharmacist; pharmacist education;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna rapporten undersökte målbilden av en receptarie, en treårig farmaciutbildning i Sverige. Idag, är inte mycket arbete gjort för att utveckla och definiera målbilden av en receptarie. Olika verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad en receptarie är menad att göra i sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Desmopressin och von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Silvén; [2018]
  Nyckelord :desmopressin; von Willebrands sjukdom; blödarsjuka; koagulation; blödningstid;

  Sammanfattning : Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, which controls the reabsorption of water in the kidneys. LÄS MER

 3. 3. Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av omregleringen av apoteksmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Hussain; [2013]
  Nyckelord :arbetsmiljö; apotek; omreglering; privatisering;

  Sammanfattning : 1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsproblem på Apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annika Törngren; [2013]
  Nyckelord :pharmacy; communication; pharmacist; apotek; kommunikation; kommunikationsproblem; farmaci; kundkommunikation; kundmöte; farmaceut; hälsa; bemötande;

  Sammanfattning : The origin of the word ‘communication’ is the Latin word communicare, meaning to make common. The reason for our communication is to share thoughts, feelings and information, we want to affect and confirm. LÄS MER

 5. 5. Svensk Droghandel : En intervjustudie av fem farmaceuters arbetsliv mellan 1960 och 2012

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för SocialantropologiFilosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Ethel Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Pharmacy; pharmacist; work experience; medication; drugs; farmaceut; apotek; arbetsliv; läkemedel; medicin;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfta är att förmedla den syn på farmaceuters arbetsliv som förmedlas av mina informanter vilka alla tjänstgjort på apotek i mer än 25 år. Metoden som jag använt vid mina intervjuer består av anteckningar under 80-120 minuters samtal som sedan direkt skrivits ut av mig. LÄS MER