Sökning: "receptfria läkemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden receptfria läkemedel.

 1. 1. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Receptstatus : Dagens krav och gamla beslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Basira Khirzia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedel delas huvudsakligen in i två huvudgrupper med avseende på under vilka förutsättningar de får tillhandahållas allmänheten: receptbelagt eller receptfritt (over the counter, OTC). Vilken klassificering läkemedel får beslutas av Läkemedelsverket och sker när ett godkännande för försäljning utfärdas. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER

 4. 4. Kompletterande reningstekniker för läkemedelsrester för Duvbackens avloppsreningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Erik Högner; Joakim Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Sewage treatment plant; pharmaceuticals; reduction; ozone; activated carbon; environmental effect sustainable development.; Avloppsreningsverk; läkemedel; reduktion; ozon; aktivt kol; miljöpåverkan hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Stora mängder receptbelagda- och receptfria läkemedel brukas årligen. Farmaceutiska föreningar såsom exempelvis preventivmedel, antibiotikum och smärtstillande läkemedel når reningsverk via urin och fekalier. LÄS MER

 5. 5. Allmänhetens syn på felanvändning av receptfria jämfört med receptbelagda läkemedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Manjinder Singh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka synen på felanvändning av receptfria läkemedel jämfört med receptbelagda hos vuxna som använder läkemedel i Sverige. Detta utfördes med hjälp av en fysisk enkätundersökning i Väla köpcentrum som ligger ungefär sju till åtta kilometer nordost om Helsingborg. LÄS MER