Sökning: "receptionsanalys medie- och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden receptionsanalys medie- och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. "Dom målar ju upp en verklighet eller en fantasi som vi unga tjejer vill ha..." : En receptionsanalys av mottagares upplevelse av sponsrade inlägg på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Tyngel; Linda Ståhlgren; [2019]
  Nyckelord :Instagram; influencer; influencer marketing; sponsrade inlägg; opinionsbildare; receptionsanalys; tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : Avsikten med den här studien är att undersöka sponsrade inlägg på Instagram och dessa inläggs trovärdighet. Det kommer vi att göra genom en receptionsanalys bestående av analyser av instagraminlägg och intervjuer med instagramanvändare. LÄS MER

 2. 2. Tittarens medvetenhet kring influencers samarbete med företag : En kvalitativ receptionsanalys om kommentarer gällande PR Hauls och sponsrat material på Youtube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Thor; Sevana Melkon; [2017]
  Nyckelord :marknadskommunikation; receptionsteori; opinionsbildare; Youtube;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker kommentarsfälten till fyra olika videoklipp på Youtube innehållande sponsrat material och PR hauls. Studien lyfter fram begrepp som opinionsbildare och opinionssökare samt beskriver förhållandet mellan dessa ur ett historiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ny marknad, nya villkor. En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Carlsson; Kimberly Åkerström; [2014-02-13]
  Nyckelord :image; attityd; encoding decoding; cultural studies; receptionsanalys; reklam; kvalitativa respondentintervjuer; mottagarperspektiv; GMU;

  Sammanfattning : Titel Ny marknad, nya villkor. En kvalitativ studie omFörsvarsmaktens kommunikation efteravskaffandet av den allmänna värnplikten. LÄS MER

 4. 4. ”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort". En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of Grey

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Borglin; [2014-02-13]
  Nyckelord :cultural studies; genus; receptionsanalys; Fifty shades of Grey; Romantisk fiction;

  Sammanfattning : Titel: ”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort". Enkvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of GreyFörfattare: Anna BorglinKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Supernatural : Fans, tolkningsprocesser och meningsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Östlund; Marie Louise Öhman; [2013]
  Nyckelord :Supernatural; fans; tolkning; meningsskapande; publiker; receptionsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Supernatural- Fans, tolkningsprocesser och meningsskapandeNivå: C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskapFörfattare: Marie Louise Öhman och Johanna ÖstlundHandledare: Anna EdinExaminator: Eva Åsén EkstrandDatum: juni 2013Syfte: Studera fansens tolkningar, engagemang och meningsskapande med fokus på den amerikanska TV-serien Supernatural.   Teori: Analysera fansens tolkningsprocesser utifrån Stuart Halls Encodning/Decoding- modell och de tre tolkningssätten, dominant, förhandlande och oppositionell läsning. LÄS MER