Sökning: "receptionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet receptionsanalys.

 1. 1. Svart och vitt i färgfilmer : en historiekulturell studie av rasism i Gone with the Wind och Song of the South

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Gone with the Wind; Song of the South; rasism; stereotyper; filmanalys; historiekultur; makt; film; receptionsanalys; filmhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Jag skulle säga att jag mer ser det som en tragik än komik” : En kvalitativ intervjustudie om mottagande av skämt om stereotyper i sitcomen Friends.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Andersson; Emma Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Stereotypes; Reception; Generations; Sitcom; Friends; Fandom; Stereotyper; Mottagande; Generationer; Sitcom; Friends; Fandom;

  Sammanfattning : Sitcoms uppgift är att förmedla humor genom att representera stereotyper i samhället (Millis, 2005). Vissa forskare har en mer positiv ingång till användandet av stereotyper i sitcoms (Marcin, 2011), medan andra ställer sig kritiska till det (Biagi, 2001). Den kritiska ingången motiveras med att stereotyper felrepresenteras. LÄS MER

 3. 3. "Media är mer kritiska mot polisen än mot dem som kastade sten" : En kvalitativ studie som belyser polisers upplevelse av nyhetsmediers gestaltning av polisen i samband med Påskupploppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elsa Bilén; Johanna Borslöv; [2023]
  Nyckelord :Nyhetsmedier; nyhetsartiklar; Påskupploppen; gestaltning; upplevelser; kodning; avkodning; the world in the head; medialiseringsteori;

  Sammanfattning : Studiens mål är att undersöka hur svenska poliser upplever att dem och deras yrke gestaltats i nyhetsmedier, främst nyhetsartiklar i samband med Påskupploppen 2022. Vidare fokuserar studien på att undersöka vilken upplevd påverkan detta har på poliserna både privat och i yrket och att bidra med ökad förståelse. LÄS MER

 4. 4. “Det blir ett kämpande som kvinna om man ska vara den som reklamen och stereotyper säger” - En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor upplever modeller i anti-aging reklambilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Bengtsson; Lovisa Lidung; [2022-02-10]
  Nyckelord :Anti-aging; Stereotyper; Ålderism; Könsmärkt ålderism; Reception;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sex kvinnor upplever modeller i reklambilder för anti-aging produkter avsedda för deras ålder. Teori: Ålderism, könsmärkt ålderism, stereotyper, receptionsteori. Metod: Kvalitativ metod med en receptionsanalys. Material: Sex stycken intervjuer med kvinnor i åldrarna 53-63 år. LÄS MER

 5. 5. "Julia i 6B är en hora": En kvalitativ receptionsanalys av Talitas kampanj "Julia"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Liselotte Gruving; Marthina Sandberg; Miranda Kyker; [2022]
  Nyckelord :Reception analysis; non-profit; social marketing; shock advertisement; Receptionsanalys; ideella organisationer; social marknadsföring; chockreklam;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to address and understand how shock advertising can be used for the social marketing of non-profit organisations in Sweden. To better understand shock advertising in the Swedish context a case study of a campaign published by the Swedish non-profit organisation Talita, with the purpose of bringing attention and awareness to the problem of prostitution happening at younger ages in Sweden, is performed. LÄS MER