Sökning: "receptionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet receptionsforskning.

 1. 1. Bildformatets effekt: bör filmen anpassas till 1:1 för att fungera på Instagram? : En kvalitativ intervjustudie av bildformatets inverkan på publiken inom genren storytelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Angelica Ingólfsson; [2019]
  Nyckelord :bildformat; receptionsforskning; immersion; user engagement; transmedial storytelling; Instagram;

  Sammanfattning : Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. LÄS MER

 2. 2. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 3. 3. Vilket håll när vägvalet är svårt? : En kombinerad studie om läsbarhet, begriplighet och trovärdighet i artiklar om privatekonomi från fyra dagstidningar under 2011

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josefin Lindström; Caroline Béchade; [2012]
  Nyckelord :Frekvens; tolkning; begriplighet; läsbarhet; nominal; motivation; attityd;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här studiens problemställningar är uppdelade i tre. Den första handlar om hur ämnen och källor fördelas i artiklar om privatekonomi i fyra dagstidningar. Den andra om hur två av dessa tidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, förklarar privatekonomiska sammanhang i text och den tredje hur publiken uppfattar texten. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man arbeta med klassiker i grundskolans senare år? Observationer av en lärares arbete med Strindberg och Lagerlöf i årskurs 9

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannele Lyckegård; [2012]
  Nyckelord :Klassiker; receptionsforskning; motivation; högläs;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och huvudfrågor: Ungdomar läser mindre, speciellt gamla klassiker som hör till vårt kulturarv iform av en litterär kanon. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och observera hur en lärare iårskurs 9 läser och arbetar med texter av August Strindberg och Selma Lagerlöf. LÄS MER

 5. 5. Hallonbåtsflyktingen i mellanmjölkens hemland. Vadelmavenepakolainen Folkhemmetin vieraana. : Tutkimus Miika Nousiaisen romaanin vastaanotosta Ruotsissa. En undersökning av Miika Nousiainens romans mottagande i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Henri Nyman; [2010]
  Nyckelord :Vadelmavenepakolainen; reseptiotutkimus; Miika; Nousiainen; Miika Nousiainen; vastaanotto; käännös; Hallonbåtsflyktingen; receptionsforskning; Miika; Nousiainen; Miika Nousiainen; mottagande; översättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER