Sökning: "receptionsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet receptionsstudie.

 1. 1. Upplevelser av texter. En receptionsstudie av fem texter om mensvärk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Felicia Lallo; [2020-05-06]
  Nyckelord :mottagaranpassning; receptionsstudie; röst; målgrupp; modelläsare; LIX;

  Sammanfattning : I ett samhälle där skrivande får mer och mer utrymme är det viktigt att undersöka hurmottagaren uppfattar och tolkar texter. I den här undersökningen studeras upplevelserav texter. Materialet består av fem texter om mensvärk från olika avsändare somanalyseras utifrån röst, läsbarhet och modelläsare. LÄS MER

 2. 2. ”Cohen, Coping och Kommentarsfälten” : – en receptionsstudie om hur religiös coping kan tänkas yttra sig i kommentarsfälten under Leonard Cohens musik på videoplattformen Youtube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Petter Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Religiös Coping; RCOPE; Leonard Cohen; Religion och sociala medier; Youtube;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study how the researchers Kenneth I. Pargament, Harold G. Koenig and Lisa M Perez five RCOPE-strategies can be related to the comment fields of five music videos by the artist Leonard Cohen. The video material can be found on the social platform YouTube. LÄS MER

 3. 3. C.G. Jung och Leo Perdue om Jobs bok : En jämförande receptionsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Jobs bok; C.G. Jung; Svar på Job; Leo Perdue; Wisdom in Revolt - Metaphorical Theology in the Book of Job; receptionsteori; tolkningshistoria; förväntningshorisont; Wolfgang Iser; leerstellen;

  Sammanfattning : This study in Old Testament exegesis is focused on two interpretations of three central passages in the book of Job, by C.G. Jung in Answer to Job (1952) and Leo Perdue in Wisdom in Revolt – Metaphorical Theology in the Book of Job (1991). LÄS MER

 4. 4. "Kanske är hon en modern profet?" - En receptionsstudie av Karen Armstrongs För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla i svenska massmedier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Henrik Hannfors; [2019]
  Nyckelord :Karen Armstrong; reception; Gud; religion; ateism; medkänsla;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how the books The Case for God and 12 Steps to a Compassionate Life by the historian Karen Armstrong has been discussed and debated in swedish mass media. Very few academics in the discipline of the history of religions has had such a broad public success as Karen Armstrong, and it is therefore important to acknowledge how major themes and issues in her writings are discussed on the public arena. LÄS MER

 5. 5. Barabbas som ”mänsklighetens representant” : Mottagandet av Pär Lagerkvists Barabbas i svenska dagstidningar 1950–1955

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Backlund; [2019]
  Nyckelord :pär lagerkvist; barabbas; ingemar hedenius; tro och vetande; litteratursociologi; sekularisering; efterkrigstiden; olof lagercrantz; erik lindegren; 1950-talet; andra världskriget; religion i media; dagstidningar; recensioner; litteraturreception; litteraturkritik; kulturdebatt; religionsdebatt; litteraturdebatt; trons kamp; guds grymhet; den frånvarande guden; idéhistoria; kristendomskritik; religionskritik; bibeln i litteraturen; receptionsstudier; mediastudier; litteraturtolkning; speglingsteori; religion i sverige; dagens nyheter; herbert tingsten; ideologikritik; litteraturvetenskap; religionshistoria; sveriges skuld i andra världskriget; tro och tvivel; avkristnande; litteraturen i samhället;

  Sammanfattning : När Pär Lagerkvist år 1950 utkom med romanen Barabbas, som handlar om den rövare som blir benådad istället för Jesus, ledde det till en omfattande diskussion om religiösa frågor, tro och tvivel på svenska dagstidningars kultursidor. Syftet med uppsatsen är att undersöka mottagandet av boken i dagstidningarna. LÄS MER