Sökning: "receptionsteori perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden receptionsteori perspektiv.

 1. 1. Läsnätter med flygande drakar och pannlampor : En studie om hur boksamtal, lärare och skolbibliotekarier kan stimulera, vägleda och fördjupa elevers litteraturintresse och härigenom förbättra elevers läsförståelse och kommunikationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Henrik Löthman; Onyxén Susanne; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; sociokulturellt perspektiv; receptionsteori; estetisk läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Man lär sig tänka på andra sätt när man läser..." : en fallstudie av en svensklärares undervisning med skönlitteratur för bildning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Jens Sahlin; [2019]
  Nyckelord :svenska språket; gymnasieskolan; undervisning; skönlitteratur; bildning; kursplan; Skolverket; receptionsteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete genomförs en fallstudie av en lärares undervisning med skönlitteratur. Syftet är att studera hur undervisning med skönlitteratur kan planeras och utföras på ett sådant sätt att den ligger i linje med Skolverkets skrivningar i ämnets syfte för svenska på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 4. 4. Banshee : En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Kimberly Seitola; [2018]
  Nyckelord :Banshee; myth; mythology; folklore; creature; Teen Wolf; YouTube; reception theory; comparative method; content analysis.; Banshee; myt; mytologi; folktro; varelse; Teen Wolf; Youtube; receptionsteori; jämförande metod; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Banshee - En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle Författare: Kimberly Seitola Handledare: Stefan Larsson Ämne: Religionsvetenskap    Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle.   Teori: Den här uppsatsen använder sig av receptionsteorin, vilken riktar sig mot producenten, åskådaren och läsaren. LÄS MER

 5. 5. Litteratursamtalets landskap: gymnasieelevers kunskapsutveckling i samtal om skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; litteratursamtal; dialogiskt perspektiv; receptionsteori; arbetarlitteratur; kunskapsutveckling; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande arbete undersöks kunskapsutvecklingen i en gymnasieklass som samtalar om ett antal lästa romaner med arbete, klass och utanförskap som teman. Samtalen förbereddes, strukturerades och fördes av eleverna själva i mindre grupper och genomfördes som en del av elevernas ordinarie undervisning. LÄS MER