Sökning: "receptive vocabulary"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden receptive vocabulary.

 1. 1. A quantitative study of Swedish high school L2 learners' receptive knowledge of English lexical collocations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Louise Frifelt; [2024]
  Nyckelord :Collocations; Multi-word units; Formulaic language; Second language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates receptive knowledge of English lexical collocations among Swedish high school students. The study tests the claim that L2 (second language) learners of English have a low level of collocational competence and tend to recognise high-frequent collocations more than low-frequent since the former have been encountered more. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan bredd i expressivt ordförråd och avkodningsförmåga hos svenskspråkiga barn i årskurs 2

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Eneroth; [2023]
  Nyckelord :Expressive vocabulary; phonological ability; decoding; nonwords; visual word recognition; Expressivt ordförråd; fonologisk förmåga; avkodning; nonord; helordsläsning;

  Sammanfattning : Ordförråd och avkodning är viktiga för läsförståelsen, som i sin tur är viktig för lyckade prestationer i skolan och arbetslivet. Det expressiva ordförrådet innehåller de ord vi själva kan producera. Avkodning är grunden i läsning och innebär skapande av kopplingar mellan tecken och ljud. LÄS MER

 3. 3. To what extent can explicit morphology instruction promote vocabulary development for older adolescent or adult learners of English as a foreign language?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Parment; Thore Hägglund; [2023]
  Nyckelord :English as a foreign language; explicit teaching; higher education; morphological awareness; morphology; upper secondary education; vocabulary development;

  Sammanfattning : Vocabulary development is important when it comes to learning a language, but it is also a challenging task. The Swedish syllabus focuses on implicit knowledge, and explicit teaching has been shown to have a positive impact on learners’ implicit knowledge. LÄS MER

 4. 4. The Class of Us: A Study Across Several Schools in Sweden Comparing the EFL Comprehension of Playing the Video Game The Last of Us Versus Viewing the Television Adaptation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Robert Bång; Simon Torffvit; Anton Grandi; [2023]
  Nyckelord :Comparative; Comparative Study; Quantitative; English; EFL; English as a Foreign Language; SLA; Second Language Acquisition; Comprehension; Test; Video Games; Video Game; CALL; Computer assisted language learning; The Last of Us; TLoU; The Last of Us: Remastered; Naughty Dog; PlayStation; HBO; Home Box Office; Game; Games; Computer Games; Skolverket; Upper Secondary School; Gymnasiet; Gymnasieskolan; Sweden; Control Group; Immersion; Multimodality; Interactivity; Interactive; Television; Television series; Media; Audiovisual media; Audiovisual; Large-scale; Gender; Program; Video Game Literacy; Game Literacy; Narrative; Educational; Serious Games; Mature; Problem of Content; Attitudinal; Survey; Likert-scale; Likert; Interventionist; Narratology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Contemporary English as a foreign language (EFL) classrooms in upper secondary schools in Sweden make frequent use of receptive media such as movies and television to facilitate language learning. The more interactive medium of video games is seldom used for the same purpose, despite previous research indicating that the added layer of interactivity can bring benefits such as improvements to vocabulary, written production and reading comprehension. LÄS MER

 5. 5. Hur väl kan elever i årskurs 2 och 3 lyssna, förstå och minnas? En studie om sambandet mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Elin Westerberg; Michelle Dzgoeva; [2023]
  Nyckelord :listening comprehension; narrative ability; nonword repetition; receptive vocabulary; word comprehension; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa eventuella samband mellan narrativ hörförståelse, nonordsrepetition och ordförståelse hos elever i årskurs 2 och 3. Metod: Testning av nonordsrepetition, narrativ hörförståelse samt ordförståelse genomfördes med testmaterial Crosslinguistic Nonword Repetition Test, Lyssna, förstå och minnas samt deltest Ordförståelse från Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga. LÄS MER