Sökning: "recipes"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet recipes.

 1. 1. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 2. 2. Det står i receptet!! : -Svårigheter med att tolka recept i skolämnet Hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Peter Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Aritmetik; Hem- och konsumentkunskap; recept; receptlitteracitet; transfer;

  Sammanfattning : Recept förekommer ofta i undervisningen inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Men det är inte helt utan problem som eleverna möter receptet. Det finns mycket som eleverna måste kunna för att de ska kunna använda recepten och omvandla det till en maträtt. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för förändring : En kvalitativ studie om socionomers erfarenheter av missbruksbehandling för människor med skadligt bruk och- eller beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marit Olsson; [2023]
  Nyckelord :alcohol; basic needs; change; change process; drugs; motivation; relationship building; alkohol; basala behov; förändring; förändringsprocess; motivation; narkotika; relationsskapande;

  Sammanfattning : Abstract: Social Services offers needs-proven help- and support measures to people who need to get out of their addiction. Öppenvård (needs-proven individual help- and support intervention, through social services) is one of the Social Services' voluntary efforts aimed at adults with harmful use and or addiction problems. LÄS MER

 4. 4. Ingredient-based Group Recommender for Recipes (IGR2)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Lindblad; Jonas Meddeb; [2022-02-16]
  Nyckelord :recommender systems; data science; user-generated content; contentbased filtering; singular value decomposition; recipes; food; group recommender systems;

  Sammanfattning : The number of food recipe options in modern society is vast and growing. While often being considered positive, the abundant options also lead to the so-called paradox of choice, i.e. that more options can lead to less happiness. LÄS MER

 5. 5. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER