Sökning: "reclassification"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet reclassification.

 1. 1. De legala förutsättningarna för användning av medicinsk cannabis : Förhållandet mellan myndighetsbeslut, lagstiftning och domstolspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Magell; [2019]
  Nyckelord :medicinsk cannabis; cannabis; Bediol; Epidiolex; CBD-olja; CBD; cannabidiol;

  Sammanfattning : The overall purpose of this paper was to critically analyze the legal prerequisites for using medical cannabis in Sweden. The legal method and the legal analysis method have been the basis for the analysis of current law, regarding medical use of cannabis and drug abuse. LÄS MER

 2. 2. Utterances classifier for chatbots’ intents

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Joigneau; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; chatbots; text classification;

  Sammanfattning : Chatbots are the next big improvement in the era of conversational services. A chatbot is a virtual person who can carry out a conversation with a human about a certain subject, using interactive textual skills. LÄS MER

 3. 3. Finansiella tillgångar : en komparativ studie av K3 och RFR 2/IFRS 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilija Trajanovska; Josefin Sande; [2018]
  Nyckelord :IFRS 9; K3; RFR 2; financial assets; classification; reclassification; impairment; valuation; qualitative characteristics; stakeholder theory; positive accounting theory; dividends.; IFRS 9; K3; RFR 2; finansiella tillgångar; klassificering; omklassificering; redovisning; värdering; nedskrivning; kvalitativa egenskaper; intressentteori; positiv redovisningsteori; utdelning.;

  Sammanfattning : I början av 2018 började den nya standarden IFRS 9, framtagen av IASB, gälla. Standarden ersätter den tidigare IAS 39 som behandlar finansiella instrument och är framtagen efter den stora finanskrisen under 2000-talet. LÄS MER

 4. 4. IAS 39 vs. IFRS 9 – En komparativ studie ur ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Armin Balesic; Ronny Chau; [2017]
  Nyckelord :IAS 39; IFRS 9; accounting; impairment; measurement; classification; reclassification; qualitative characteristics; stakeholder theory.; IAS 39; IFRS 9; redovisning; nedskrivning; värdering; klassificering; omklassificering; kvalitativa egenskaper; intressentteori.;

  Sammanfattning : IASB påbörjade utvecklingsarbetet av en ny standard efter den globala finanskrisen då den nuvarande standarden IAS 39 kritiserats hårt från flera håll för att vara för komplicerad och bristande i sin redovisning av finansiella tillgångar. IASB:s arbete resulterade i färdigställandet av IFRS 9 år 2016 med syfte att ersätta IAS 39 gällande finansiella instrument. LÄS MER

 5. 5. Armlängdsprincipen - OECD:s riktlinjer och dess ställning som tolkningsmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Martina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Armlängdsprincipen; BEPS; OECD:s TPG; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. LÄS MER