Sökning: "reclassification"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet reclassification.

 1. 1. Åsars bildning och modellering av isälvar under äldre och yngre Dryas i Svealand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emilie Åström; [2020]
  Nyckelord :esker; channel ice stream; Weichsel; Dryas; flow accumulation; Svealand; åsar; isälvar; Weichsel; Dryas; flödesackumulation; Svealand;

  Sammanfattning : Sveriges geomorfologi har till största del bildats under den senaste glaciationens erosion och depositions processer. Vid denna glaciations avsmältning rann smältvattnet bort från glaciären i isälvarna genom tunnlar under inlandsisen. LÄS MER

 2. 2. LET’S DEWEY IT : Motiveringar för och bemötande av motstånd vid Deweyövergång

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ossian Hall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objectives:The aim of this studies have been to understand and find out how the libraries in the Umeå regioncooperationmotivated theirtransition to the dewey decimal classification system(DDC) and how they responded to opposition and counterarguments to the transition. Further the study aims to producenewinformation tothe subject of reclassification by adapting an organization theoryapproachto the two research questions. LÄS MER

 3. 3. From Stor Stark to IPA: Market Driving Through the Requalification of Beer in Sweden from 1990-2020

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gustav Bergquist; Alexia Versteegh; [2020]
  Nyckelord :Market driving; Requalification; Markets-as-systems; Beer;

  Sammanfattning : Research has begun to chart market driving strategies whose effectiveness depends on different types of market conditions. Strategies include the introduction of disruptive offerings or controlling markets through social influence in the absence of new technology. LÄS MER

 4. 4. EU-medborgares rätt till svensk föräldrapenning : Föräldrapenningens samordning inom EU enligt förordning 883/2004

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bartu Bugdayli; [2019]
  Nyckelord :Swedish parent s allowance; European Union; Regulation EC No 883 2004; coordination of social security systems; family benefits; Föräldrapenning; Europeiska unionen; förordning EG 883 2004; samordning av socialförsäkringar; familjeförmåner;

  Sammanfattning : There is a system in place in the European Union regulated by Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the (cit. the Regulation) that coordinates the social security benefits amongst the member states for migrating workers and others. LÄS MER

 5. 5. Övergångseffekterna av IFRS 9 : En studie av svenska banker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Svensson; Stina Berggren; [2019]
  Nyckelord :Financial assets; IAS 39; IFRS 9; classification; valuation; impairment; creditloss; Finansiella tillgångar; IAS 39; IFRS 9; klassificering; kreditförlust; nedskrivning; värdering;

  Sammanfattning : 1 januari 2018 infördes en ny redovisningsstandard för reglering av finansiella instrument, IFRS 9, som ersatte föregångaren IAS 39. Finansiella instrument är ett område som varit diskuterat under många års tid och blev ännu mer i fokus efter finanskrisen 2008. LÄS MER