Sökning: "recommender system innehållsbaserad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden recommender system innehållsbaserad.

 1. 1. Content based filtering for application software

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Lindström; [2018]
  Nyckelord :Recommender system; content based filtering;

  Sammanfattning : In the study, two methods for recommending application software were implemented and evaluated based on their ability to recommend alternative applications with related functionality to the one that a user is currently browsing. One method was based on Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF) and the other was based on Latent Semantic Indexing (LSI). LÄS MER

 2. 2. Effektiviteten av rekommendationssystems olika filtreringstekniker: En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Fredrik Lundström; Sofia Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Recommender systems; Recommendation systems; Electronic Commerce; E-Commerce; Literature review; Content based filtering; Collaborative filtering; Hybrid filtering; Rekommendationssystem; E-Handel; Rekommendations System; Litteraturstudie; Innehållsbaserad Filtreringsteknik; Kollaborativ Filtreringsteknik; Hybrid filtreringsteknik;

  Sammanfattning : Mängden data som transporteras över Internet idag är stor. Vilket innebär att det finns ett överflöd av information och ett behov för att urskilja relevant innehåll mot irrelevant. För att uppnå detta används rekommendationssystem som i sin tur använder olika filtreringstekniker. LÄS MER

 3. 3. Rekommendationssystem för riktad annonsering : En studie av innehållsbaserad rekommendation i system med användare, element och annonser kopplade till en gemensam uppsättning diskreta metadata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Andreas Andersson; Henrik Ottehall; [2017]
  Nyckelord :Ads; targeting; behavioral targeting; recommendersystem; contentbased; native advertising; in-feedadvertising; computationaladvertising;

  Sammanfattning : Advertising in mobile apps are increasing and so is the need to show the right ad to the right user. This study was conducted in cooperation with Seekly AB, a company whose app displays a feed with upcoming events in a users immediate area. In this app, every event is associated with an interest and users can choose interests to follow in a list. LÄS MER

 4. 4. Content-based Recommender System for Movie Website

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ke Ma; [2016]
  Nyckelord :recommender system; content-based; collaborative filtering; similarity; movie; recommender system innehållsbaserad; samarbets filtrering; likheten; film;

  Sammanfattning : Recommender System is a tool helping users find content and overcome information overload. It predicts interests of users and makes recommendation according to the interest model of users. LÄS MER