Sökning: "recommender systems"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden recommender systems.

 1. 1. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 2. 2. Behavior reflects preference : Mitigating the user cold-start in recommender systems with user telemetry data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Mueller; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; recommender system; cold-start; mobile application; user telemetry; Maskininlärning; rekommendationssystem; kallstart; mobilapplikation; användartelemetri;

  Sammanfattning : Recommender Systems are information filtering systems that aim to predict a user’s preference for an item. A central challenge when building a Recommender System is the user cold-start, the integration of new users into the recommendation process. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av CRS i affärssystem : En studie av affärssystems användares beteende och acceptans för implementationen av Conversational Recommender Systems [CRS]

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linus Edenholm; Filip Mood; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Comparasion of recommender systems for stock inspiration

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Nils Broman; [2021]
  Nyckelord :recommender system; Matrix Factorization; LightGCN; Investments;

  Sammanfattning : Recommender systems are apparent in our lives through multiple different ways, such asrecommending what items to purchase when online shopping, recommending movies towatch and recommending restaurants in your area. This thesis aims to apply the sametechniques of recommender systems on a new area, namely stock recommendations basedon your current portfolio. LÄS MER

 5. 5. Text Content Features for Hybrid Recommendations : Pre-trained Language Models for Better Recommendations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mariya Lazarova; [2021]
  Nyckelord :Recommendation Systems; Natural Language Processing; Pre-trained language models; BERT; Two-tower networks; Rekommendationssystem; Naturlig språkbehandling; Förtränande språkmodeller; BERT; Två-tornnätverk.;

  Sammanfattning : Nowadays, with the ever growing availability of options in many areas of our lives, it is crucial to have good ways to navigate your choices. This is why recommendation engines’ role is growing more important. Recommenders are often based on user-item interaction. LÄS MER