Sökning: "recontextualisation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet recontextualisation.

 1. 1. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Nyckelord :SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Sammanfattning : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. LÄS MER

 2. 2. Den moderna vinylen : En studie av unga vuxnas relation till vinylskivor som lyssningsformat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hampus Persson; [2016]
  Nyckelord :phonogram; vinyl; vinyl discs; listening format; media; music listening; music; listening; retro; digital music; young adults; interviews; recontextualisation; fonogram; vinyl; vinylskivor; lyssningsformat; medie; musiklyssning; musik; lyssning; retro; digital musik; unga vuxna; kvalitativa intervjuer; rekontextualisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar fyra unga vuxnas, i Växjö, relation till vinylskivor som format för musiklyssning. Genom den kvalitativa intervjumetoden görs ett försök att beskriva hur informanterna motiverar användandet av vinylskivor, vilka egenskaper som de tillskriver skivorna och hur det förhåller sig gentemot digital musiklyssning. LÄS MER

 3. 3. Hizbullah's Construction of National Identity : "We are in principle not like Others"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Viveka Bergh; [2015]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Hizbullah; Al-Manar; Discourse; Media; Nationalism; Identity construction; National Crisis; Recontextualisation; Terrorism; Lebanon; Kritisk diskursanalys; Hizbullah; Al-Manar; Diskurs; Media; Nationalism; Identitet; Nationell kris; Rekontextualisering; Terrorism; Libanon;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to understand how national identity is discursively constructed by Hizbullah at a time of national crisis, and to shed light on its potential effects on the social world. The critical discourse analysis focuses on how difference and otherness are constructed on Hizbullah’s television channel Al-Manar. LÄS MER

 4. 4. Den odugliga samariten : En sociosemiotisk analys av modellä̈sarna i Fö̈rsvarsmaktens rekryteringskampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Antonia Hallberg; [2014]
  Nyckelord :the model reader; social semiotics; SFL; marketing communication; CDA; the Swedish Armed Forces; advertising; campaign. recruitment; modelläsaren; sociosemiotik; SFG; marknadskommunikation; CDA; Försvars- makten; reklam; kampanj; rekrytering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och identifierar jag språkliga strategier i kampanjtexter från Försvarsmakten. Undersökningen syftar till att med hjälp av en sociosemiotisk analys kartlägga de modelläsare som konstrueras i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer för grundläggande militär utbildning. LÄS MER

 5. 5. Vehicle Design

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Adam Åberg; [2013]
  Nyckelord :Recontexualizing; prototype; concept; industrialdesign; illustration; vehicledesign; design;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats syftar till att utforska hur begreppet recontextualisering kan användas i samband med design koncept av krigsfordon skapade för antingen spel eller film produktioner. Dessa krigsfordon placeras i olika miljöer och anpassas för tjänst i dessa miljöer med hjälp av grafiska koncept. LÄS MER