Sökning: "record audit"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden record audit.

 1. 1. Spelar storleken någon roll? Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Modén; Anna Johansson; Ted Hörman; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Innovation; Storlek; Revisionsprocess; Revisionsbyrå; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Spelar storleken någon roll? - Digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av varierande storlek Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ted Hörman, Anna Johansson, Camilla Modén Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: Digitalisering, Innovation, Storlek, Revisionsprocess, Revisionsbyrå Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och förklara graden av digitalisering i revisionsprocessen hos revisionsbyråer av olika storlek. Detta för att analysera om det finns några eventuella samband i termer av digitalisering mellan de olika byråerna beroende på deras storlek samt förklara vad dessa samband kan bero på. LÄS MER

 2. 2. Vad leder företag till att byta revisor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Behnam Mahajerzadeh-Heidari; Gustaf Hansson; Anton Berggren; [2018]
  Nyckelord :Auditor Change; Regression Analysis; Listed Companies; Auditing Fee; Accounting Practices; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka faktorer till varför företag i Sverige väljer att byta revisorer och även att bidra till tidigare forskning genom att bekräfta eller komplettera tidigare forskningsresultat. Metod: Studiens urval bestod av 94 börsnoterade svenska företag, från Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor där 47 hade bytt revisor mellan 2009–2015 och 47 utgjorde kontrollgruppen. LÄS MER

 3. 3. Using Self-Organizing Maps to Identify Operational Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lukas Ljungblom; Jonatan Berggren; [2018]
  Nyckelord :Self-organizing Map; Machine Learning; Neural Network; Clustering; Operational Risk; Audit Change; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In recent years, the awareness and concern for operational risk in financial institutions have increased, and several disastrous events in the last two decades been caused by human error. With this, the regulatory demands have increased on the financial institutions to control operational risk. LÄS MER

 4. 4. Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Håkan Skyttmo; [2018]
  Nyckelord :Teknologistrategi; Ramverk; Technology Audit; Marketing Audit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. LÄS MER

 5. 5. Is value creation creaking old audit creatures joints? - A qualitative multiple case study of large audit firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Lövgren; Magdalena Stevens; [2018]
  Nyckelord :Professional service firms PSFs ; value creation; technological development; competence; audit.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2018-05-31 Course: BUSN79 Business Administration: Degree Project in Accounting and Finance, 15 credits Authors: Linnea Lövgren and Magdalena Stevens Advisor: Amanda Sonnerfeldt Five key words: Professional service firms (PSFs), value creation, technological development, competence, audit. Purpose: The overall purpose of this thesis is to provide deeper knowledge and provide a contextual understanding of the Swedish audit domain and how PSFs manage competence and value creation due to the technological change. LÄS MER