Sökning: "records"

Visar resultat 11 - 15 av 1398 uppsatser innehållade ordet records.

 1. 11. EVALUATION OF COHEN’S KAPPA AS TEST OF RELIABILITY BETWEEN COVID-19 PATIENT SURVEYS AND MEDICAL RECORDS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Claes Kock; [2022]
  Nyckelord :Reliability; Statistical Medicine; Finite Sample; Patient-Hospital Agreement;

  Sammanfattning : Evaluating the statistical properties of Cohen’s κ, this thesis conducts a study of the reliability of patient surveys and medical records for mild cases of Covid-19. Using data collected from Uppsala University Hospital, right-tailed hypothesis testing is performed for the variables Hypertension, Lung disease, Fatigue, Dyspnea and loss of smell and/or taste. LÄS MER

 2. 12. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 3. 13. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2022]
  Nyckelord :RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Sammanfattning : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. LÄS MER

 4. 14. Four years with Cotula coronopifolia  : Monitoring and climate suitability modelling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysiologisk botanik

  Författare :Lina Tomasson; [2022]
  Nyckelord :climate suitability model; Cotula coronopifolia; dispersal mechanisms; expansion speed; invasive alien species;

  Sammanfattning : Cotula coronopifolia is a short-lived plant that originates from South Africa and Namibia. It has been present in Europe since the 18th century. This study includes a monitoring inventory of two C. coronopifolia populations on Öland, Sweden, which has taken place continuously four consecutive years (2018-2021). LÄS MER

 5. 15. Vuxna patienters erfarenheter av att läsa sin journal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Ramström; Frida Wiman; [2022]
  Nyckelord :Comprehension; Medical records; Patient access to records; Patient participation; Reading; Förståelse; Läsning; Patienters tillgång till journal; Patientjournaler; Patientmedverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Det senaste decenniet har internetbaserade patientportaler som erbjuder patienter möjlighet att gå in och läsa sina journalanteckningar implementerats i många länder. Den ökade tillgången har bidragit till att fler patienter läser sina journalanteckningar och det är därför relevant att undersöka patienters erfarenheter av detta. LÄS MER