Sökning: "records"

Visar resultat 21 - 25 av 1398 uppsatser innehållade ordet records.

 1. 21. Vad kan eleverna? : En kvalitativ intervjustudie om nyanställda musiklärares strategier för bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Josefine Persson; [2022]
  Nyckelord :newly hired; music teacher; assessment; priorities; relationship building; sociocultural perspec-tive; nyanställd; musiklärare; bedömning; prioritering; relationsbygge; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker nyanställda musiklärare i grundskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien undersöker vilka artefakter de använder när de bedömer och vilka prioriteringar som görs. Studien bygger på tre intervjuer i fokusgrupper som analyserats med tematisk analys. LÄS MER

 2. 22. How does a beef x dairy calving affect the dairy cow’s following lactation period?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Roberto Espinola Alfonso; [2022]
  Nyckelord :beef cattle; dairy cattle; crossbreeding; milk yield; fertility; survival;

  Sammanfattning : In dairy x beef breeding, much of the research has focused on the performance of the crossbred calves, yet little focus has been given to the subsequent performance of the cow itself. This study aimed to evaluate the performance of dairy cows for milk yield, fertility, and survival traits after giving birth to crossbred calves, and to compare this to the performance of dairy cows after giving birth to purebred dairy calves. LÄS MER

 3. 23. ”Detta måste ske i mörkret” : Barnkvävning och barnamord i Västbo härad i Småland 1860–1949

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Dyberg; [2022]
  Nyckelord :Child suffocation; infanticide; extramarital relations; illegitimacy; homosocial sphere; court records; Barnkvävning; barnamord; utomäktenskapliga relationer; illegitimitet; Västbo härad; Småland;

  Sammanfattning : In the following essay I have studied child suffocation and infanticide in Västbo district in Småland 1860–1949. This has been done with a quantitative study of the district's death and funeral books which have shown the reduced frequency of the phenomena over time. LÄS MER

 4. 24. Arkiv, levnadsberättelser och tillhörighet : En narrativ studie av det betydelsebärande i att använda arkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Lentini; [2022]
  Nyckelord :Archive; Deconstruction; Life History; Phenomenology; Poststructuralism; Arkiv; dekonstruktion; fenomenologi; levnadsberättelse; poststrukturalism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis in archival science is to understand how four individuals’ use or creation of archival records affects the experience of social, cultural, and ethnic belongingness in time and space. The questions investigated are: 1) How do the individuals conceptualize the records' origin and how do this affect their interpretations of past and present time? 2) Which stories about belongingness appear when the individuals tell about the records and how do these relate to themselves and their surrounding world? 3) How can activation of the records related to places, persons, and relationships become meaningful?  The study is a part of a poststructuralist tradition that focuses on microhistories, versatility, and changes. LÄS MER

 5. 25. Applying Nonlinear Mixed-Effects Modeling to Model Patient Flow in the Emergency Department : Evaluation of the Impact of Patient Characteristics on Emergency Department Logistics

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Umberto Rosamilia; [2022]
  Nyckelord :Emergency Department; Nonlinear Mixed-Effects Modeling; Healthcare Logistics; Patient Flow Modeling; Patient Pathways; Markov Process; Akutmottagning; Icke-Linjär Blandad Effektmodellering; Vårdlogistik; Patientflödesmodellering; Patientflöde; Markovprocess;

  Sammanfattning : Emergency departments are fundamental for providing high-quality care, and their operations directly impact the logistics of the hospitals in their entirety. Poor emergency department performance leads to delays, prolonged hospitalization, and improper allocation of resources, reducing the quality of the provided care and increasing costs. LÄS MER