Sökning: "recreation center"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden recreation center.

 1. 1. Fritidslärares arbete med digitala verktyg : Hur fritidslärare kan använda digitala verktyg på fritidshemmet för att främja fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karl Winninge; Philip Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; Fysisk Aktivitet; Fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala verktyg. Detta undersöks genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex fritidslärare intervjuades, alla med varierande ålder och bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Kränkningar i fritidshemmet : Lärares förståelse av kränkningar och arbetet med att motverka dessa

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Björk; [2018]
  Nyckelord :kränkningar; lärare i fritidshem; kvalitativ metod; psykosocial;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bringa kunskap om vad lärare i fritidshem anser vara kränkningar och kunskap om hur de arbetar för att motverka dessa i fritidshemmet. Vad har lärare i fritidshem för förståelse av begreppet kränkningar? Hur beskriver lärare i fritidshem att de arbetar för att motverka kränkningar i fritidshemmet? Studien är kvalitativ och för insamling av empirin har semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmet och en yrkesroll i förändring : En fenomenografisk studie om uppfattning av fritidslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elias Nygren; Maria Berglund Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Misslyckandets styrka : En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ema Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Leisure-time centre; recess monitor; failure; identity; professional identity; Fritidshem; rastvakt; misslyckande; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. LÄS MER

 5. 5. Diffusa rum i stadslandskapet : En fallstudie i Tomelilla tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sara Mohammad; Amarildo Monteiro; [2018]
  Nyckelord :Diffusa rum; Odefinierade rum; Stadsplanering; Lanskapsvetenskap; Offentliga rum; Stadsrum;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar diffusa rum i Tomelilla tätort. Diffusa rum finner man överallt som enklaver mellan byggnader eller i det väl definierade urbana landskapet. De är vanligtvis belägna på områden som har blivit över efter planeringar av projekt eller bara i tomma utrymmen och utan en specifik funktion. LÄS MER