Sökning: "recruitment matching"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden recruitment matching.

 1. 1. Matching Job Applicants to Free Text Job Ads Using Semantic Networks and Natural Language Inference

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Thun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated e-recruitment systems have been a focus for research in the past decade due to the amount of work required to screen suitable applicants to a job post, whose resumés and job ads are commonly submitted as free text. While recruitment organizations have data concerning applicant resumés and job ad descriptions, resumés are often confidential, limiting the use of direct deep learning methods. LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patric Lundgren; Christofer Wiechert; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Recruitment Process; Recruiting Approaches; Staffing Agencies; AI; Artificiell Intelligens; Rekryteringsprocessen; Rekryteringsansatser; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of applicant quality for a recruitment company using machine learning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Adrian Connolly; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : It is important to the recruitment company that only quality candidates, and the candidates most likely to receive an offer of employment get short-listed to go through the carriers selection process. It is this second phase of the recruitment process, the short-listing of potential candidates, that will be the focus of this thesis. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad matchning vid rekrytering

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Henrik Strand; [2018]
  Nyckelord :Recruitment; automation; machine learning; SVM; ANN; semantic matching; Rekrytering; automatisering; maskininlärning; SVM; ANN; semantisk matchning;

  Sammanfattning : För små företag utan rekryteringsansvarig person kan det var svårt att hitta rätt personal. Brist på sådana resurser är en påfrestning som leder till stress och mindre lyckade rekryteringar. LÄS MER

 5. 5. Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big-Five"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Philip Grabert; Philip Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Big Five; recruiters; sales recruiters; recruitment matching; recruiting methods;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? – En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big-Five” Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Philip Grabert och Philip Sandberg Handledare: Jonas Kågström Nyckelord: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting methods Datum: 2018 – Maj Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt Big-Five teorin, som rekryteringsansvariga verksamma inom komplex tjänsteförsäljning söker. Ansats/Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod som via insamling av data från ett deduktivt förhållningssätt utgår från en positivistisk förutsättning. LÄS MER