Sökning: "recruitment"

Visar resultat 1 - 5 av 1486 uppsatser innehållade ordet recruitment.

 1. 1. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 2. 2. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER

 3. 3. Hur ordval i arbetsannonser påverkar vem som söker: En studie om metastereotyper, Self-efficacy och ålder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Blomqvist; Maja Kallin Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :age; meta stereotype; recruitment; Self-efficacy; Big six; ålder; rekrytering; metastereotyp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recruiting workforce is a constant challenge for many companies and organizations where they need to attract, hire, and keep qualified personnel, all while there is a shortage of capable and relevant candidates. Therefore, it is of utmost relevance to present a job ad that is optimized to the correct target group and demography. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om HR-konsulters upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Liridona Murati; Lena Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Kompetensbaserad rekrytering; kompetens; rekrytering; offentlig sektor; recruitment; competence; public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fyra HR-konsulters erfa-renheter och upplevelser av att arbeta med kompetensbase-rad rekrytering i Malmö stad, vilket utförts genom en kvali-tativ studie i form av fyra enskilda semistrukturerade inter-vjuer. Dessa fyra intervjupersoner har utifrån erfarenheter och upplevelser definierat begreppet kompetensbaserad re-krytering, beskrivit upplevelsen av införandet, samt att ar-beta med kompetensbaserad rekrytering. LÄS MER

 5. 5. Locating the Effects of Emotional and Aesthetic Labor on Performance Through the Lens of Flight Attendants : —An investigative qualitative study of a low-cost and a premium airline

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Athina Spyridonos; Hala Zeeb; [2023]
  Nyckelord :aesthetic labor; emotional labor; employee performance; flight attendants; low-cost airline; premium airline; motivation; Herzberg;

  Sammanfattning : This research implemented a multiple case study design to investigate the effects of aesthetic and emotional labor in the premium airline context of Emirates, in comparison to the low-cost airline context of easyJet. This was achieved through the conduct of interviews with flight attendants from each airline as they are the frontline employees who are mostly concerned with the implementation of these standards. LÄS MER