Sökning: "rectification"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet rectification.

 1. 1. GDPR, Blockchain & Personal data - The rights of the individual v. the integrity of Blockchain

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Matsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk-based approach; Personal data; EU; Right of rectification; Right of erasure; Big Data; Peer-to-Peer; Distributed Ledgers; Hashing; Hash-reference;

  Sammanfattning : The technology of Blockchain is something new and innovative. It was introduced by a group which goes under the pseudonym Satoshi Nakamoto through the publishing of the paper “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. LÄS MER

 2. 2. ”Renen kan inte äta pengar. En gruva påverkar allt.” : En idéanalytisk studie om gottgörande rättvisa och samers rättigheter i fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olle Linder; [2022]
  Nyckelord :human rights; indigenous people; rectification; rectificatory justice; Sweden; reindeer husbandry; Saami; ICERD; UNDRIP; mänskliga rättigheter; urfolk; gottgörelse; gottgörande rättvisa; Sverige; renskötsel; samer; ICERD; UNDRIP;

  Sammanfattning : This thesis scrutinises the state plans for future mining operations in two specific areas in northern Sweden, namely Rönnbäck/Rönnbäcken and Gállok/Kallak, and how these plans have become issues of intense dialogues and debates nationwide during the previous years. This is partly because of environmental reasons but the primary matter is because these two areas have traditionally belonged to the indigenous Saami people where they are pursuing reindeer husbandry. LÄS MER

 3. 3. La rectification orthographique de 1990 : un pas vers une orthographe moins étymologique ?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Maya Moupondo; [2022]
  Nyckelord :Linguistic variation; spelling corrections; French Academy; etymological letters; Variation linguistique; rectifications de l’orthographe; Académie française; lettres étymologiques;

  Sammanfattning : L’objectif de ce mémoire est de vérifier si la dernière réforme de l’Académie française (1990) a changé l’orthographe des mots, afin de les rendre moins étymologiques au profit d’une orthographe plus phonétique. Au XIVème siècle, des lettres étymologiques ont été insérées dans la langue française pour lui conférer une stabilité. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens – ett hot mot den personliga integriteten? - Om efterlevnaden av enskildas rättigheter föreskrivna i GDPR vid profilering och automatiserat beslutsfattande ur ett integritetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; GDPR; AI; profilering; automatiserat beslutsfattande; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The technical development in artificial intelligence (AI), machine learning algorithms and data collection has made profiling and automated decision-making possible. Individuals are exposed to AI on a daily basis. LÄS MER

 5. 5. Fel i entreprenad – Närmare om felbedömningen enligt AB 04, ABT 06 och i entreprenadrättsliga blandformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de fall en beställare av en kommersiell entreprenad är missnöjd med vad en entreprenör presterat, är det naturligtvis avgörande att fastställa vad som ska anses vara en så bristfällig prestation att beställaren får rätt att göra gällande påföljder mot entreprenören. En bedömning av om entreprenaden är behäftad med fel måste då göras. LÄS MER