Sökning: "rectus abdominis diastas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rectus abdominis diastas.

 1. 1. Effekt av fysioterapeutiska interventioner på postpartum rectus abdominis diastas (RAD) avstånd. : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Grace Daniella Tuyihayicubahiro; [2023]
  Nyckelord :behandling; fysioterapi; postpartum; rectus abdominis diastas; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rectus abdominis diastas (RAD) är en separation av magmuskler som drabbar två av tre kvinnor (66%) i tredje trimestern och mellan 30-60% av dessa har kvarstående problem efter förlossningen. Detta tillstånd kan leda till försvagad muskelfunktion, ländryggsbesvär, smärta och/eller besvär i abdominis, bäcken-instabilitet samt urogynekologiska symptom. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors och fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor med ökad rectusdiastas efter graviditet : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madeleine Fåhraeus; Chantal Saliba Persson; [2018]
  Nyckelord :midwife; physiotherapist; diastasis recti; cooperation; Barnmorska; fysioterapeut; rectus diastas; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magmuskeldelningen mellan de två rectusbukarna benämns även rectusdiastas (RD) och ökar under graviditeten pga. hormonell och mekanisk inverkan. Återhämtning sker naturligt de första åtta veckorna postpartum men delningen kan kvarstå därefter. I denna studie benämns patologisk diastas för ökad RD. LÄS MER