Sökning: "recycling of nutrients"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden recycling of nutrients.

 1. 1. Teknikutvärdering av Urintorkning i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland : Technical Evaluation of Urine Drying in Pilot Scale - a Field Experiment in Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Caroline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Urine drying; dry sanitation system; alkaline stabilisation of urea; nutrient recovery; nitrogen; phosphorous; potassium; fertilizer; Urintorkning; basisk stabilisering av urea; torrt sanitetssystem; växtnäring; kväve; fosfor; kalium; gödsel; återvinning av näringsämnen;

  Sammanfattning : Av samtliga globala processer som reglerar jordsystemet är de biogeokemiska flödena av kväve (N) och fosfor (P) mest påverkade av mänskliga aktiviteter. Inerta former av N och P omvandlas till reaktiva former som sprids i miljön, där de orsakar eutrofiering och påverkar marina ekosystem negativt. LÄS MER

 2. 2. Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Fly larvae composting; Black soldier fly; Hermetia illuciens; BSF bacteria; Organic waste; Nutrient recycling; Eco-technology; Fluglarvskompostering; Amerikansk vapenfluga; Hermetia Illuciens; BSF bakterier; Organiskt avfall; Näringsåterföring; Grön teknik;

  Sammanfattning : About one third of all edible food is wasted globally each year. This calls for improvements in resource and waste management. An interesting solution for organic waste is fly larvae composting, which both produces protein in the form of larvae and a nutrient rich residue. LÄS MER

 3. 3. Multi-criteria assessment of biomethane production from waste and residual feedstocks of Emilia-Romagna (Italy)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Giovanni Zanaroli; [2019]
  Nyckelord :biomethane; nutrients recycling; anaerobic digestion; multi-criteria assessment; transport;

  Sammanfattning : Biomethane can be produced by anaerobic digestion of residues or wastes and it can be used as a renewable fuel for transport. It is associated with reduced GHG emissions, offsetting of fossil fuels and of mineral fertilizers, waste management and nutrient recycling in agriculture. LÄS MER

 4. 4. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER

 5. 5. Long-term application of digestate and biofuel ash to arable soil : effects on the solubility of Cd, Al and trace metals as evidenced by simulated scenarios

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elias Bäckström; [2018]
  Nyckelord :cadmium; fertilizer; Visual MINTEQ;

  Sammanfattning : The importance of nutrient recycling could not be emphasized enough in to-day’s society. Reduction of waste as well as recycling of nutrients would be the result if ash and biogas digestate could be used as fertilizer. However, the solubility of Cd, Al and micronutrients might be affected in a different way than by standard fertilizers. LÄS MER