Sökning: "recycling techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden recycling techniques.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. State of the Art inom batteriproduktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Diego Monteza; Vitalijs Sakelis; [2022]
  Nyckelord :Battery production; Battery manufacturing; Battery; Environment; Lithium; Cobalt; Streamlining; Electric cars; Batteriproduktion; Batteritillverkning; Batteri; Miljö; Litium; Kobolt; Effektivisering; Elbil;

  Sammanfattning : Denna State of The Art rapport handlar om den senaste elbilsbatteritekniken, batteritillverkning för elbilar, och miljöpåverkan av batterier. Inom elbils batteriteknik förklaras hur dagens batterityper ser ut när det kommer till den kemiska sammansättningen och förklaring på varför de batterityperna är aktuella nu och vilka batterityper som troligtvis blir aktuella i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Development of Nickel-Titanium Shape Memory Alloys using Electron Beam Melting

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Georgios Manolios; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project, the effect of electron beam melting on the behavior of NiTi shape memory alloyshas been studied, with focus on the effects of recycling powder within the process and theprocess parameters used and how “smoking” is affected. Flowability, powder characteristicsand chemical composition have been evaluated using imaging analysis techniques, Hallflowmeter measurements, FT4 powder rheometry and energy dispersive X-ray spectroscopyboth in virgin powder and in recycled powders. LÄS MER

 4. 4. Optimization of battery pack assembly of second life cells to reduce costs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Akash Prasad Chowdry; [2022]
  Nyckelord :Batteries; second life cells; active cell balancing; lossless cell balancing; off-grid solar; solar home systems; Batterier; second life cells; aktiv cellbalansering; förlustfri cellbalansering; solceller utanför nätet; solcellssystem för hemmabruk.;

  Sammanfattning : Batteries account for 50% of the overall cost of solar home systems (SHS). The battery packs degrade over time and when they reach 70% state of health (SOH), the whole SHS is discarded. In the predominantly rural off-grid context, battery replacements are expensive and impractical. The customers are often dozens of km away from any sales point. LÄS MER

 5. 5. Recycling methods for glass fibre-reinforced plastic polymers : Glass fibre composites in a circular economy?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Composites; Glass; Fibre; Reinforced; Recycling; Circular economy; Circularity; Reinforcement; Plastic; Polymer; End-of-life; Reuse; Waste; Materials Chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : The reinforced composite industry is expanding. This raises the need for more sustainable resource use and waste management. A concept to combat both is circularity, creating a loop between the raw resources and the waste. Two important parts of circularity are recycling and reusing. LÄS MER