Sökning: "recycling"

Visar resultat 1 - 5 av 951 uppsatser innehållade ordet recycling.

 1. 1. The Innovative Swap System - A contingent valuation study on joining a swap system with sustainable cups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Pontus Meier; Fanny Thulin; [2020-03-03]
  Nyckelord :Sustainability; Contingent Valuation Method; Willingness to Pay; Theory of Planned Behaviour; Circular Economy; Disposable Cups; Reusable Cups;

  Sammanfattning : Although awareness of the problems caused by disposables is increasing, it is not well known that recycling of paper cups is difficult. Consequently, billions of cups end up in landfills every year. LÄS MER

 2. 2. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 3. 3. Framtida återvinning av solcellspaneler i Sverige – en kvantitativ analys och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ouchterlony; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solpaneler; kritiska metaller; materialintensitet; resurseffektivitet; metallåtervinning; kretslopp; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, the amount of solar power has increased and so has the amount of installed solar panels. The purpose of this paper is to analyze the current state of knowledge about the handling and future recycling of the obsolete solar panels, originally installed between 2009 and 2018. LÄS MER

 4. 4. Plaståtervinningens roll i en hållbar industri - Det teknologiska innovationssystemet av återvunnen plast i Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Mikaela Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Teknologiska innovationssystem; TIS; Skåne; Region Skåne; regional utveckling; återvunnen plast; plaståtervinning; hållbarhet; Technological innovation systems; Scania; regional development; recycled plastics; plastic recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har identifierat möjligheter och begränsningar för att främja en hållbar plaståtervinning i den skånska plastindustrin, på uppdrag av Region Skåne. Analysen har gjorts med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS), som syftar till att identifiera de systemsvagheter som kräver politiska åtgärder för att stärka TIS:ets prestanda. LÄS MER

 5. 5. Experimental Investigation on Filament Extrusion using recycled materials.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS); Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

  Författare :Syed Muhammad Raza; Dilawar Singh; [2020]
  Nyckelord :Fused Deposition Modeling;

  Sammanfattning : Plastics have become an essential part of our lives whether it is a food container or a high-tech medical instrument or just ordinary household item. Various advantages and disadvantages of plastics co-exist and hence it is difficult to eliminate the usage of plastic materials in everyday life. LÄS MER