Sökning: "redaktionell policy"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden redaktionell policy.

 1. 1. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 2. 2. Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jenny Meyer; Anders Widlund; [2013-09-20]
  Nyckelord :Aftonbladet; tyst kunskap; organisationskommunikation; hot mot journalister; näthot; redaktionell policy;

  Sammanfattning : Titel: Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalisterFörfattare: Jenny Meyer och Anders WidlundUppdragsgivare: Docent Monica Löfgren Nilsson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2013Handledare: Marie GrusellAntal ord: 13 522Syfte: Att undersöka hur en tidningsredaktion agerar internt när näthot riktas mot derasjournalister. LÄS MER

 3. 3. En salig blandning : En undersökning av policyn för Frälsningsarméns tidning Stridsropet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Gunnar Nygren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar utformningen av Frälsningsarméns tidning Stridsropet över viss tid, samt hur tidningens policy styrt det redaktionella arbetet Dessutom har jag försökt visa vilket utrymme chefredaktören har att påverka innehållet och vilken ledarskapsstil denne tillämpat. Med hjälp av både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer undersöks Stridsropet under fyra olika chefredaktörer, vilken typ av artiklar som publiceras samt hur de fyra chefredaktörerna förhåller sig till den av ägaren fastställda policyn. LÄS MER