Sökning: "redovisning av optionsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden redovisning av optionsprogram.

 1. 1. Aktierelaterade ersättningar : Har företagen blivit mer transparenta avseende upplysningskraven som anges i IFRS 2?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ayia Janet; Michaela Mirow; [2015]
  Nyckelord :IFRS 2; aktierelaterade ersättningar; upplysningskrav; optioner; transparens;

  Sammanfattning : Frågan om att redovisa aktierelaterade ersättningar som en kostnad har varit mycket omdebatterad, speciellt redovisning av personaloptioner, som är en av det mest diskutabla redovisningsfrågorna i vår nutidshistoria. Från och med 1 januari, år 2005 måste alla börsnoterade bolag i Sverige föra olika optionsprogram som en kostnad i sin resultaträkning. LÄS MER

 2. 2. Börsföretagens redovisning av optionsprogram : Följer företagen upplysningskraven i IFRS 2?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Johan Elmerhag; Sarah Magnusson; [2008]
  Nyckelord :IFRS 2; optionsprogram; aktierelaterad ersättning; incitamentsprogram;

  Sammanfattning : Då företagets årsredovisning inte enbart riktar sig mot det egna företaget utan också dess intressenter såsom aktieägare, långivare, investerare samt blivande investerare, är det vikigt att de ger en rättvisande bild av företagens verksamhet. IFRS 2 infördes bland annat för att företagens kostnader för optionsprogrammen skulle framgå beloppsmässigt, att informationen kring dem skulle bli mer detaljerad och att värderingen av optioner skulle göras till verkligt värde. LÄS MER

 3. 3. IFRS 2 : Effekten på optionsprogram i svenska bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Monica Abeditary; Sara Pamukci; [2008]
  Nyckelord :IFRS 2; optionsprogram; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari 2005 skall alla börsbolag inom EU upprätta sina koncernredovisningarenligt standarder utgivna av International Accounting Standard Board (IASB).Syftet med standarderna är att kapitalmarknaden effektiveras genom att jämförbarhetenav redovisningshandlingar på den inre marknaden förbättras. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av personaloptioner enligt IFRS 2 : En studie i värderingsmodellerna och dess indata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Robin Lindkvist; [2007]
  Nyckelord :Personaloptioner; IFRS 2; Optionsprogram; Aktierelaterade ersättningar; Black Scholes; Binominalmodellen;

  Sammanfattning : Den 19 februari 2004 presenterade IASB IFRS 2. IFRS 2 innebär att företagen skall hantera personaloptioner som en kostnad i resultaträkningen. I författningen regleras ej vilken värderingsmodell som skall användas vid värderingen av optionerna. LÄS MER

 5. 5. Vilka effekter får IFRS 2 på resultat och eget kapital 2004? : Leder IFRS 2 till ett minskat användande av aktierelaterade ersättningar?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Thomas Harland; Robin Österberg; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; IFRS 2; Aktierelaterade ersättningar; ekonomiska effekter; optionsprogram; aktieprogram; incitamentsprogram; inställningen till IFRS 2; IFRS.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den första januari 2005 övergår Sverige till att redovisa enligt IAS/IFRS. IFRS 2 behandlar aktierelaterade ersättningar och innebär att dessa ersättningar skall redovisas som en kostnad i resultaträkningen med eget kapital som motkonto. LÄS MER