Sökning: "redovisning fek"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden redovisning fek.

 1. 1. Earned Value Management - Ett projektstyrningsinstrument mellan FMV och Kockums -

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Andersson; Viktor Tornberg; Anders Ellström; [2007]
  Nyckelord :Projektstyrning; projekt; Earned Value; Earned Value Management; EVM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Earned Value Management – Ett projektstyrningsinstrument mellan FMV och Kockums. Seminariedatum: 2007-06-05 Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Dennis Andersson, Anders Ellström, Viktor Tornberg Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi Nyckelord: Projektstyrning, projekt, Earned Value, Earned Value Manage¬ment, EVM. LÄS MER

 2. 2. Basel II - redovisnings - och rapporteringseffekter för banker i Sverige

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Elving; Lourdes Bendeck Berrios; [2007]
  Nyckelord :Basel II; banker; risk; rapportering; banktillsyn.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Basel II, redovisnings - och rapporteringseffekter för banker. Seminariedatum: 2007-06-07 Ämne/kurs: FEK 591. Magisteruppsats i redovisning. 10 p (15 ECTS). LÄS MER

 3. 3. : Byggkalkyler under förändrade villkor – en studie av förutsättningar och konsekvenser utifrån Peab

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens-Oskar Göransson; Oskar Thorslund; Anders Larsson; [2007]
  Nyckelord :Kalkyler; Projektkalkyler; Bostadsbyggande; Bostäder; Beslutssituation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Byggkalkyler under förändrade villkor – en studie av förutsättningar och konsekvenser utifrån Peab Seminariedatum: 9 februari, 2007 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats, inriktning redovisning Författare: Jens-Oskar Göransson, Anders Larsson, Oskar Thorslund Handledare: Olof Arwidi, Stefan Yard Nyckelord: Kalkyler, Projektkalkyler, Bostadsbyggande, Bostäder, Beslutssituation Syfte: Syftet med uppsatsen är att utröna vilka kalkylprinciper som används vid upprättandet kalkyler för nyproduktion av flerbostadshus samt vilka parametrar som påverkar dessa kalkyler. Metod: Uppsatsen är genomgående induktiv, deskriptiv med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag- förekomsten av frivillig revision

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Nilsson; Bashkim Rogova; [2007]
  Nyckelord :revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; intressenter; förtroende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag- förekomsten av frivillig revision Seminariedatum: 2007-06-07 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats, företagsekonomi:redovisning, 10 poäng Författare:Per Nilsson, Bashkim Rogova Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: revisionsplikt, frivillig revision, små aktiebolag, intressenter, förtroende Syfte: Syftet med denna utredning är att förutsäga hur revisionen kommer att förändras som ett resultat av avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Vi vill speciellt studera hur den frivilliga revisionen kommer att skilja sig från den lagstadgade. LÄS MER

 5. 5. Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hero; Martin Nilsson; [2006]
  Nyckelord :GRI; Hållbarhet; Icke-finansiella risker; Institutionella ägare; Investerare.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker Seminariedatum: 2006-01-17 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Christoffer Hero & Martin Nilsson Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: GRI, Hållbarhet, Icke-finansiella risker, Institutionella ägare, Investerare. Syfte: Föreliggande studie har ett tvådelat syfte. LÄS MER