Sökning: "redovisning hypotes"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden redovisning hypotes.

 1. 1. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 2. 2. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 3. 3. Skapande av dynamiskt modellnät för analys av lasters beteenden vid nätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Per Augustsson; Farsad Mansori; [2017]
  Nyckelord :Elnät; störningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan. Syftet med arbetet är att effektivisera modellering av kraftnät inför simuleringar, i simuleringsverktyget PSS/E, av lasters beteenden vid en nätstörning. LÄS MER

 4. 4. Internetbaserade företags frivilliga redovisning : en kvantitativ studie som förklarar vilka företagsegenskaper som påverkar frivillig information i årsredovisningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nils Thernfrid; Filip Wargéus; [2016]
  Nyckelord :frivillig redovisning; internetbaserade företag; företagsegenskaper; bolagsstrategi;

  Sammanfattning : De senaste åren har mängden frivilligt redovisad information i företags årsredovisningar ökat. Tidigare forskning som har fokuserat på traditionella företag har visat att olika företagsegenskaper kan påverka mängden frivilligt redovisad information. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar försiktigheten i redovisning : en studie av svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jakub Bronk; Marcus Larsson; [2016]
  Nyckelord :Accounting choices; Accounting conservatism; Prudence concept; IFRS; Market-to-Book; Board composition; Ownership structure; Size; Redovisningsval; Försiktighet; Försiktighetsprincipen; IFRS; Market-to-Book; Styrelsesammansättning; Ägarstruktur; Storlek;

  Sammanfattning : Försiktighetsprincipen är och har länge varit en av de viktigaste principerna inom svensk redovisning. Sedan år 2005 måste dock samtliga börsnoterade företag i Sverige upprätta sin redovisning i enlighet med det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS). LÄS MER