Sökning: "redovisning konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden redovisning konkurs.

 1. 1. Redovisning inför konkurs : Mönster i redovisandet av nyckeltal inför konkurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Nohlgren; Jonathan Styrlander; [2019]
  Nyckelord :Konkurs;

  Sammanfattning : Titel: ”Redovisning inför konkurs” Bakgrund: Konkurser sker varje år och drabbar tusentals individer. Forskare har tagitfram många modeller för att se hur företagens ekonomiska situation ser ut, men ingenhar tidigare undersökt hur många nyckeltal som redovisas och hur förändringen ser ut iantalet när konkursen närmas. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Joel Sitbon; [2016]
  Nyckelord :Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Sammanfattning : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. LÄS MER

 3. 3. Konkursgäldenärs skiljeavtal : när binder avtalet konkursboet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Emilia Persson; Nina Larsson; [2014]
  Nyckelord :Bankruptcy; bankruptcy estate; bankruptcy trustee; bankruptcy debtor; arbitration; arbitration clause; arbitration agreement; intervention; creditor; Konkurs; konkursbo; konkursgäldenär; skiljeförfarande; skiljeklausul; skiljeavtal; intervenering; borgenär;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva gällande rätt kring om och när en konkursgäldenärs skiljeavtal binder dess konkursbo samt konsekvenserna av detta. I dagsläget är rättsområdet osäkert och enbart grundat på praxis, uppsatsen utreder därför även om lagstiftning eller annan utveckling på området är erforderlig. LÄS MER

 4. 4. Det allmänna barnbidraget : Föräldrarförvaltning eller gåva?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Maria Peldius; Tatiana Stafeichuk; [2014]
  Nyckelord :The universal child allowance; parental maintenance; deposit into bank account in the child s name; execution issues; indefeasible rights against parental creditors; money gift from parents; Det allmänna barnbidraget; förmyndarskap; insättning på bankkonto i barnets namn; utmätning; sakrättsligt skydd mot föräldrarnas borgenärer; penninggåva från föräldrar;

  Sammanfattning : SammanfattningDen som är under arton år är omyndig, vilket innebär att denne inte får råda över sina tillgångar och ingå avtal med bindande verkan enligt FB 9 kap. 1§. Vanligtvis är den omyndiges föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn. Det är förmyndares ansvar att förvalta barnets tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal på svenska tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :William Planken; Mikaela Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Altman; bankruptcy; Z -scoremodel; revision; bankruptcy prediction; business failure; financial ratios; accounting traditions.; Altman; konkurs; Z´-scoremodell; revidering; konkursprediktion; företagsmisslyckande; finansiella nyckeltal; redovisningstraditioner;

  Sammanfattning : Problem: I dagens Sverige har det blivit tämligen enkelt att starta upp ett eget aktiebolag och till följd av detta har antalet konkurser ökat. Konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal är ett beforskat område och sträcker sig tillbaka till början av 1960-talet. LÄS MER