Sökning: "redovisning södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden redovisning södertörns högskola.

 1. 1. Påverkar ägandeformen utformningen av hållbarhetsredovisning? : En komparativ studie mellan privat- och statligt ägda företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julija Lazauskaite; Hafsa Elmohtaj; [2019]
  Nyckelord :CSR; Stakeholders; Sustainability report; Sustainability accounting; Privately owned companies; State-owned companies; Industry affiliation; CSR; Intressenter; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; Privata företag; Statliga företag; Branschtillhörighet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how eight private and state-owned Swedish companies report their CSR-work, to then compare and analyze how the form of ownership can affect the shape of the annual sustainability reports.  Method:  This study uses a qualitative method based on a deductive research approach. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter bakom IASB och FASB harmoniseringsprojekt gällande regelverket för leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicolina Ytre-Eide; [2019]
  Nyckelord :fasb; iasb; ifrs; us gaap; leasing; redovisning;

  Sammanfattning : Två av världens största normsättare för redovisningsstandarder, IASB och FASB, har samarbetat för att justera sina inbördes regelverk och skapa ett gemensamt internationellt regelverk. Detta gemensamma internationella regelverk skulle harmonisera internationell redovisning och bidra till ökad transparens. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsskillnaderna mellan IT och Redovisning och dess påverkan på redovisningsdatakvalitet : en kvalitativ studie på ett av de största bemanningsföretagen i Sverige och i världen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Homanen; Therese Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Business systems; Data Quality; Data management; Internal Control; Financial Accounting Quality; Accounting data; Knowledge gaps; Affärssystem; Datahantering; Datakvalitet; Intern kontroll; Kunskapsskillnader; Redovisningsdata; Redovisningskvalitet;

  Sammanfattning : Det oundvikliga beroendet av digitalisering och IT-system i dagens verksamheter och organisationer ställer krav på dagens arbetskraft att öka sina IT-kunskaper för att kunna integrera och kommunicera med nya datasystem för en mer effektiv verksamhet. Inte minst lika viktigt blir det för redovisningsekonomer som sköter verksamhetens finansiella redovisning då de måste kunna säkerställa att den redovisningsdata som framställs och levereras med hjälp av IT är felfri och uppnår kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Redovisningskonsulten och den pågående digitaliseringen : En kvalitativ studie om redovisningskonsultens upplevelse av de förändringar digitaliseringen medför

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Andersson; Sanne Höög; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Accounting; Accountant; Institutional theory; Digitalisering; Redovisning; Redovisningskonsult; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Digitalisering menas vara en av de mest grundläggande drivkrafterna för långsiktig förändring inom redovisningsbranschen. Redovisningskonsultens arbete är brett och detta digitala skifte påverkar yrkesrollen inom många aspekter. LÄS MER

 5. 5. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning : En studie om jämförbarhet i redovisningen av miljömässig påverkan hos svenska industriföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Öberg; Moa Granséll; [2019]
  Nyckelord :Comparability; consistency; sustainability reporting; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI; Jämförbarhet; konsekvens; hållbarhetsredovisning; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Reporting Initiative; GRI;

  Sammanfattning : Ett av de viktigaste målen med redovisning är att informationen är jämförbar över tid och mellan företag, detta möjliggör bland annat för investerare att fatta rationella beslut. Idag är det lagstadgat att stora företag ska hållbarhetsredovisa men denna rapportering är flexibel vilket försvårar jämförelser. LÄS MER