Sökning: "redovisning stiftelser"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden redovisning stiftelser.

 1. 1. Användning av svenska stiftelser i fåmansföretagskonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Linda Larsson; [2012]
  Nyckelord :Closely held company; trust; indirect ownership; outsider rule; Fåmansföretag; stiftelse; indirekt ägande; utomståenderegeln;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda huruvida ändamålet med fåmansföretagsreglerna kan kringgås genom företagskonstruktioner med svenska stiftelser. I utredningen läggs fokus på fåmansföretagsreglerna samt de regler som behandlar kontrollmöjligheten av en stiftelse. LÄS MER

 2. 2. Stiftelser i kommunal förvaltning En fallstudie på Malmö, Helsingborg och Trelleborg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Olsson; Alexander Larsson; [2011]
  Nyckelord :Stiftelse; kommun; redovisning; revisor; styrelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsats ämnar beskriva hur arbetsprocessen med stiftelser ser ut i kommuner samt tillsynen av dessa. Detta för att analysera om kommuner sköter sitt åtagande att förvalta stiftelser på ett lagenligt sätt och i kommuninvånarnas intresse. Detta görs genom tre fallstudier på Malmö, Trelleborg och Helsingborgs kommun. LÄS MER

 3. 3. Val av revisionsföretag : En studie om faktorer som påverkar mindre aktiebolags val av revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jennifer Jafar; Thomas Plesner; [2008]
  Nyckelord :Service management; Audit; Auditing; Service marketing; Revisionsföretag; Revisionsbyrå; Redovisningsföretag; Revision; Redovisning; Marknadsföring; Tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Alla företag måste redovisa sina intäkter och kostnader. Aktiebolag, föreningar och stiftelser har en så kallad revisionsplikt vilket innebär att det man redovisar måste granskas av en revisor. Detta kallas revisionsplikt. Det diskuteras om revisionsplikten ska avskaffas för mindre aktiebolag i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Redovisning i biståndsorganisationer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Bengtsson; Karin Josefsson; Frida Lindqvist; [2007-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Årligen skänker svenskarna miljardbelopp till olikabiståndsorganisationer. För dessa organisationer är det därför av stor vikt att i sin redovisningtydliggöra förbrukning och förvaltning av de insamlade medlen. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar insamlingsorganisationers redovisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Emma Andersson; Charlotte Andreason; Therese Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår uppsats har inspirerats av tsunamikatastrofen vid slutet av 2004. Året efter, under 2005, samlades de största medlen till katastrofen in, bara i Sverige samlades det in drygt en miljard kronor på ett halvår. LÄS MER