Sökning: "redovisning zlatan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden redovisning zlatan.

 1. 1. Zlatan, en kostnad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Evelina Jönsson; Hanna Larsson; Malin Wennström; [2008]
  Nyckelord :HRA; Immateriell tillgång; Redovisning av fotbollsspelare; Rättvisande bild; Personalredovining; Personal i balansräkningen;

  Sammanfattning : Idag är personalen en allt viktigare tillgång för de flesta företag. I dessa företag finns ofta dolda tillgångar, i form av personal, som inte får synas i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. IFRS/IAS: Värdering till verkligt värde

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zlatan Mitrovic; Mika Veijalainen; [2007-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: IFRS/IAS har antagits inom EU som en rad iharmoniseringen mellan nationella redovisningsrekommendationer. Standardensyftar till att skapa en mer neutral redovisning genom att bland annat införavärderingsregler till verkligt värde. LÄS MER