Sökning: "redovisningsekonom"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet redovisningsekonom.

 1. 1. Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkar redovisningsekonomens yrkesroll : En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ali Ezzeddine; Benjamin Durmaz; Ahmed Dahir Hussein; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsekonom; digitala verktyg; automatisering; institutionell teori; bokföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2023-05-31 Nivå: Kandidat-/Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Benjamin Durmaz, Ali Ezzeddine, Ahmed Dahir Hussein  (00/05/18) (99/11/30) (01/08/30) Titel: Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkan redovisningsekonomens yrkesroll - En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt Handledare: Zelalem Abay Nyckelord: Digitalisering, redovisningsekonom, digitala verktyg, automatisering, institutionell teori, bokföring. Forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav? Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida digitaliseringen och tekniken kan komma att påverka redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom redovisning : En studie om hur redovisningsekonomens arbetsuppgifter i mindre företag har förändrats till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Saga Fridholm; Hanna Balling; [2023]
  Nyckelord :Digitization; accounting; accounting economist; organizational change.; Digitalisering; redovisning; redovisningsekonom; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : Title: Digitization in accounting  Introduction: Digitization has shaped society in recent decades, which has had significant effects on corporate financial reporting. The work role has changed as new accounting systems have been introduced and become an aid for ongoing accounting. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på redovisningsyrket samt digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens roll på en redovisningsbyrå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Vanessa Lord; Elin Comnell; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; Digitalisation; accounting; technical development; technological innovations; accounting profession; Artificial Intelligence; digitalizations impact on the accounting profession.; Digitalisering; Redovisningsekonom; redovisningsyrket;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the essay and this study is to examine how digitization has affected the accounting profession and mainly the case company and their accounting work.  Research questions: (1) In what ways is the accounting profession changing as a result of the current rate of digitization? (2) How has the digitization of systems affected the work at different career levels within the case company? Method: The study is based on qualitative research where the empirical material has been collected through six interviews with people who are employed at the case company. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsekonomens upplevelser av automatiseringen : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och utmaningar redovisningsekonomen upplever i samband med automatiseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Alma Ernbacke; Matilda Reimerstam; Elisabeth Stefanidou Vahlman; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningsekonom; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: I flera år har automatiseringen tagit allt större plats i samhället och på arbetsplatserna. Automatisering är ett aktuellt och omtalat ämne, som anses vara en ständig process, som berör flera olika arbeten, men främst redovisningsekonomen. LÄS MER

 5. 5. Svenska redovisningsekonomers inställning till upprättande av hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Noor Alhoda Mardeni; Zelda Jakobsson; Astrid Ärleskog; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användningen och upprättandet av hållbarhetsredovisningar har under de senaste åren ökat,på ett såväl nationellt som internationellt plan. Dagens företag ställs inför allt ökande tryckfrån interna och externa intressenter att bidra till en positiv utveckling genom aktivhållbarhetsarbete samt redovisning av sådana hållbarhetsrelaterade åtaganden. LÄS MER