Sökning: "redovisningsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet redovisningsfrågor.

 1. 1. Leasing : Intressenternas makt i IASBs normgivningsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Skönvall; Linnea Martinger Storme; [2014]
  Nyckelord :Leasing; IASB; intressenter; normgivningsprocess; Leasing; IASB; stakeholders; power; standard process; egenmakt;

  Sammanfattning : Det normgivande organet IASBs konsultation med allmänheten utgör en viktig del i normgivningsprocessen. Det pågående projektet av en ny standard för leasingredovisning, som skall ersätta IAS 17, har erhållit stor uppmärksamhet. År 2009 publicerade IASB ett diskussionsunderlag tillsammans med FASB. LÄS MER

 2. 2. Varför ska ett K2-företag frivilligt välja K3? : En studie om bokföringsnämndens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Heintz; Victor Carlén; [2013]
  Nyckelord :k2; k3; bokföringsnämnden; befogenheter; kritik; k-projektet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 blir bokföringsnämndens nya K-regelverk högaktuella för svenska företag. Enligt bokföringsnämnden är företag tvingade att välja ett regelverk som de ska följa. K-regelverken är uppdelade i fyra kategorier bestående av K1, K2, K3 och K4 där varje regelverk är anpassade till olika företagsformer och storlekar. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Kryzhanouskaya; Natalia Gneusheva; [2011]
  Nyckelord :Företagsförvärv; börsnoterade företag; immateriella tillgångar; nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. LÄS MER

 4. 4. K2 - Varför inte?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Johansson; Sebastian Dolck; [2010-06-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett sedan länge identifierat problem på redovisningsområdet är denoproportionerligt höga kostnaden mindre företag har för att uppfylla kraven på finansiellrapportering, relativt nyttan de har av de rapporter som skapas. Många gånger handlar mindreföretags problem med redovisningen också om den mängd redovisningsval som karaktäriseraräldre normering på området, och som skapats i syfte att tillgodose informationskrav somsällan finns i de mindre bolagen. LÄS MER

 5. 5. Den frivilliga revisionen? En studie av den slopade revisionspliktens betydelse för de medelstora aktiebolagen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lillvall; Petter Lindén; Pierre Mikulic; [2008-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Revisionsplikten som idag innefattar alla aktiebolag i Sverige infördes 1983. För attframförallt underlätta för småföretagandet så har regeringen arbetat fram ett avskaffande avrevisionsplikten. LÄS MER