Sökning: "redovisningsfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet redovisningsfrågor.

 1. 1. Nedskrivning av fartyg enligt IAS 36 -En studie av börsnoterade rederier i Europeiska samarbetsområdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Nilsson; Carl Anders Nordell; [2013-05-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under hösten år 2008 drabbades världsekonomin av en djup lågkonjunktur. Efterfrågan på olja sjönk och fraktpriserna på olja sjönk till de lägsta nivåerna på tolv år. I ekonomipressen förekom under år 2009 artiklar som talade för att rederibranschen stod inför en svår kris. LÄS MER

 2. 2. Varför ska ett K2-företag frivilligt välja K3? : En studie om bokföringsnämndens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Heintz; Victor Carlén; [2013]
  Nyckelord :k2; k3; bokföringsnämnden; befogenheter; kritik; k-projektet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 blir bokföringsnämndens nya K-regelverk högaktuella för svenska företag. Enligt bokföringsnämnden är företag tvingade att välja ett regelverk som de ska följa. K-regelverken är uppdelade i fyra kategorier bestående av K1, K2, K3 och K4 där varje regelverk är anpassade till olika företagsformer och storlekar. LÄS MER

 3. 3. K3:s remissvar -En studie av områdena komponentavskrivning & Upplysningskrav om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Le; Mahboubeh Safdari; [2012-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Redovisningsregler i Sverige är väldigt omfattande och är i ständigt förändring. Sedan 2004har Bokföringsnämnden (BFN) börjat med ett projekt som kallas för k-projektet. Projektetdelas upp i fyra olika regelverk och kategorier, K1-K4. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan redovisning och beskattning -Myndigheters ställning till SOU 2008:80

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Fors; Julia Grell; [2012-08-07]
  Nyckelord :SamRoB; SOU 2008:80; redovisning och beskattning; frikoppling; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Sambandet mellan redovisning och beskattning har varit etablerat i Sverige sedan1928 års Kommunalskattelag. Sambandet i Sverige klassas som starkt och innebär attföretagens redovisning också är underlag till beskattningen. En stark koppling har oftainneburit att skattereglerna har haft ett stort inflytande över redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter i implementering av IFRS 3, IAS 38 och IAS 36 vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Kryzhanouskaya; Natalia Gneusheva; [2011]
  Nyckelord :Företagsförvärv; börsnoterade företag; immateriella tillgångar; nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Företagsförvärv anses vara viktiga affärshändelser eftersom transaktioner oftast innebär omfattande förändringar, stora belopp och höga risker. Globalisering av marknaden ställer krav på ökad transparens och jämförbarhet bland internationella bolag. LÄS MER