Sökning: "redovisningskommunikation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet redovisningskommunikation.

 1. 1. Tillämpning av Transparens i årsredovisningar –Informationsgivning gällande den rörliga ersättningen till verkställande direktörer i svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Swedbratt; Paulina Rasmusson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Transparens; rörlig ersättning; redovisningskommunikation; legitimitet; verkställande direktör.;

  Sammanfattning : Inledning: Den rörliga ersättningen till verkställande direktörer har tenderat att öka i Sverigede senaste 35 åren. Ämnet har synnerligt blivit omdiskuterat och omstridd, dels hos aktieägaresom allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskommunikation : - ett gap mellan sändare och mottagre

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Fredin; Caroline Frisell; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Årsredovisningen och årsstämman är två kommunikationskanaler som företag använder för att sända ut information om företagets progress och prestationer till en mottagare, dess nuvarande investerare och intressenter. Aktieägarna utgör därmed en viktig grupp för företaget då de är en viktig källa till kapital. LÄS MER